AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 350
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

ODRŽANA DRUGA REDOVNA SKUPŠTINA NAŠEG UDRUŽENJA

26/10/2018

Dana 25. 10. 2018. u amfiteatru Fakulteta za pomorstvo Kotor održana je druga redovna Skupština Unije Pomoraca Crne Gore. Od gostiju prisutni su bili predstavnici Bokeljske Mornarice Kotor, Udruženja Pomorskih Kapetana Crne Gore, Fakulteta za Pomorstvo Kotor, TC Azalea iz Bijele, NLB Banke, Osiguravajućeg Društva Safe Invest, te publicista Siniša Luković. Predstavnici državne pomorske administracije izvinuli su se zbog spriječenosti da prisustvuju ovoj sjednici uslijed posjete PSC inspektora Paris MoU.
Na početku sjednice, finansijski izvještaj za 2017. je dat na uvid svim prisutnim članovima a plan troškova/budžet za 2018/19 obrazložen.

U sljedećoj tački dnevnog reda prisutnima su predočene aktivnosti iz proteklog perioda:
-    Učešće u radnoj grupi Ministarstva Prosvjete vezano za srednje stručno obrazovanje – modularni program.
-    Učešće u radnoj grupi koja je radila na doradi Pravilnika vezano za IGF i Polar Code
-    Kontakt časovi sa studentima održani u Srednjoj pomorskoj školi i na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru.
-    Ostvarivanje saradnje i dogovaranje povoljnosti za članove sa raznim preduzećima, bankama itd.
-    Susreti te ostvarivanje saradnje sa udruženjima vezanim za pomorstvo i pomorsku tradiciju
-    Potpisivanje zahvalnica pomorskim kompanijama
-    Kontinuirano učešće u radu Odbora za pomorstvo MBA.
-    Odvojeni susreti sa predstavnicima raznih Ministarstava:
o    Ministarstva saobraćaja i pomorstva
o    Ministarstva prosvjete
o    Ministarstva zdravlja
-    Prisustvovanje pohađanju “Refresher Cours-a”, te sprovođenju svojevrsne kontrole u smislu External AuditTC Azalea Bijela, te istovremeno potvrđivanje kontinuiranog održavanja sistema kvaliteta.

U nastavku sjednice predloženi su pravci djelovanja u narednom periodu:
-    Susret sa Ministrom Saobraćaja i Pomorstva – jasno predočavanje anomalija u sektoru Pomorstva sa naglaskom na važnost izrade Strategije razvoja Pomorstva.  Insistirati na izradi potpuno novog Pravilnika, u kom bi bile ispravljene sve dosadašnje nepravilnosti. Takođe, insistirati na inteziviranju napora u cilju potpisivanja bilaterlarnih sporazuma o međusobnom prepoznavanju Ovlašćenja i sa ostalim članicama EU. Posljednji takav sporazum je 24. 09. 2018. potpisan sa Portugalijom i to može biti dobar osnov za nastavak pregovora i sa ostalim pomorskim zemljama EU. Na taj način bi se stvorili uslovi za ukrcaj pomoraca na evropskim kompanijama pod mnogo boljim uslovima rada i socijalne zaštite.
-    Izvršiti pritisak te ponoviti insistiranje na centralizaciji sistema za elektronsku kontrolu i izdavanje Ovlašćenja kod Lučkih kapetanija, a za čije nesprovođenje do sada nijesmo dobili valjano opravdanje. Primjena centralizacije sistema za elektronsku kontrolu je najavljena od 01. 07. 2015. u saradnji sa firmom Gravex, ali očigledno nije zaživjela u potpunosti. Podsjetiti odnosno tražiti mogućnost apliciranja za zamjenu Ovlašćenja elektronskim putem u cilju izbjegavanja nepotrebnih gužvi na šalterima Lučkih Kapetanija
-    Insistirati na unaprijeđivanju kvaliteta i ozbiljnosti ljekarskih pregleda kao i na realnom vremenskom periodu potrebnom za tu vrstu pregleda (4 do 6 sati). Pomorcima na kraju pregleda dati realno mišljenje i preporuke vezano za zdravstveno stanje. Razmotriti omogućavanje i dodatnih specijalističkih pregleda u JZU a na zahtjev odnosno po potrebi pomorca.
-   Kontrola kvaliteta Obrazovnih ustanova i Centara za obuku kroz komunikaciju naših članova kao i direktnom kontrolom istih. Svjedoci smo degradacije obrazovnog sistema odnosno stručnosti crnogorskih pomoraca što, dugoročno gledano, vodi ka odumiranju pomorstva kao strateški važne grane crnogorske privrede. Ne smijemo zaboraviti da su pomorci dugi niz decenija jedan od najznačajnijih crnogorskih resursa, ili grubo rečeno izvozni proizvod.
-    Održavati intezivnu komunikaciju sa Ministarstvima i ustanovama koje su za nas od izuzetnog značaja te u kontinuitetu ukazivati na sistemske propuste insistirajući da se aktuelni problemi dugotrajno riješe.
-    Razmotriti modalitete završavanja dijela pripravničkog staža na simulatorima i unijeti tu mogućnost u Pravilnik. Na taj način bi se omogućila brža prohodnost naših kadeta i asistenata koji trenutno čekaju i do 3 godine na ukrcaj.
-    Kod nadležnih institucija insistirati na uvođenju i primjeni kontrolnih mjera vezanih za zaštitu životne sredine, sa naglaskom na prevenciju zagađenja vazduha i akvatorija, te propisivanju nacionalne regulacije a u skladu sa evropskim koje se već uspješno primjenjuju u neposrednom okruženju.
-    Stavljanje službenih prostorija u punu funkciju te formiranje sistema Newsletter-a kojim bi se članovi direktno obaviještavali o aktuelnostima.
-    Organizovanje humanitarnih, te akcija dobrovoljnog davanja krvi i slično.

Tokom sjednice, iznešeni su zaključci o nepravilnostima do kojih smo došli u proteklom periodu te naporima koje su članovi Unije kroz svoje djelovanje napravili kako bi iste pokušali ispraviti:
-    Administrativni sektor pomorstva pri Ministarstvu Saobraćaja i Pomorstva je neadekvatno popunjen stručnim kadrovima. Vjerujemo da to značajno utiče na pravovremeno usvajanje te kvalitetnu primjenu međunarodnih propisa.
-  Kontradiktornost izražena kroz činjenicu da predstavnici našeg resornog Ministarstva bivaju honorarno angažovani prilikom predavanja u Obrazovnim centrima upitnog kredibiliteta. To svakako rezultira nedovoljnom posvećenošću na poslu kojim se oni primarno bave te ih to dovodi u direktan konflikt interesa.  
-   Neadekvatnost sistema obrazovanja/obuka u određenim obrazovnim ustanovama i centrima za obuku. Resorno Ministarstvo je prebacilo svu odgovornost na BV i HR i na taj način otklonilo svu odgovornost sa sebe. Obzirom da su pregledi BV i HR finansirani od strane istih Centara nad kojima se kontrola vrši, možemo pretpostaviti koliko su njihovi nalazi objektivni.
-    Indolentnost Ministarstva Obrazovanja u pogledu kontrole kvaliteta sprovođenja nastavnih programa te sisteme obuke pomoraca. Niko iz ovog Ministarstva se ni ne trudi da povremeno prekontroliše propisano, već su 02. 11. 2017. osnovali Agenciju za kontrolu visokoobraznovnih ustanova a koja do danas nije zaživjela.
-    Nekonzistentnost u sistemu ljekarskih pregleda i izdavanju ljekarskih uvjerenja pomorcima u ljekarskim ustanovama akreditovanim za takvu djelatnost.
-    Problematično obavljanje ljekarskih pregleda i izdavanje ljekarskih potvrda od strane doktora koji nisu stručnjaci iz oblasti medicine rada.
-    Birokratska zamršenost prilikom izdavanja Ovlašćenja (primjer – izvod iz navigacije, prevodi te kopija svih strana pasoša prilikom zamjene osnovnih ovlašćenja), slaba informisanost, nemogućnost da se sva Ovlašćenja odrade u istoj LK. U iščekivanju da profunkcioniše web stranica Lučkih Kapetanija, nastojati objediniti sve potrebne formulare i procedure na web stranici našeg udruženja kako bi pomorci lakše došli do informacija.

Implementaciona Odluka Komisije EU 2017/727 datirana 23. mart 2017. navedena je kao primjer koji najbolje oslikava odnos državne administracije prema pomorcima:
Mart 2011 – Grčka a ne Crna Gora podnosi zahtjev ka EU za priznanjem crnogorskih Ovlašćenja.
Februar 2012 – Evropska komisija obavlja inspekciju crnogorske administracije i nalazi je kao neadekvatnu.
Jun 2013 – Crnogorska administracija podnosi plan korektivnih akcija koje su se opet pokazale kao nedovoljne
Mart 2015 – Slijedi ponovna inspekcija od strane EU
Novembar 2015 – Ponovne korektivne akcije naše administracije kao odgovor na prethodnu inspekciju
Maj 2016 – EU komisija zatražila je dodatna objašnjenja sprovedenih korektivnih mjera
Jul-Oktobar 2016 – Slijedi period dodatnih obrazlaganja od strane crnogorske administracije.
Mart 2017 – Konačno prihvaćena puna implementacija Direktive 2008/106/EC iz 2008 godine.
Kuriozitet je da do danas bilatelarni sporazum o priznavanju Ovlašćenja sa Grčkom, kao inicijatorom,  još uvijek nije potpisan. Kad se sve navedeno sumira, dolazimo do zaključka da smo kroz prethodni period opstali kao pomorska zemlja samo zahvaljujući činjenici da je potražnja za stručnim kadrom na međunarodnom tržištu u tom periodu bila veća od ponude.

Valja takođe naglasiti da smo do pomenutih inspekcijskih analiza iz prethodnog perioda vrlo teško dolazili jer se naša administracija nije bila voljna pohvaliti obimom propusta onoliko koliko su raspoloženi pohvaliti se sporadičnim uspjehom.
Pitanje koje se na kraju postavlja – da li crnogorski pomorci zaista zaslužuju takav tretman i da li naša država može sebi priuštiti, možemo slobodno reći, improvizatorsku politiku naše administracije vezane za pomorstvo.

U posljednjem djelu sjednice ostavljenom za pitanja i komentare učesnika sjednice, održana su dva pozdravna govora. Govorio je G-din Zlatko Moškov ispred Admiraliteta Bokeljske Mornarice, te kapetan Mario Pilastro predsjednik Udruženja Pomorskih Kapetana Crne Gore. Susret u okviru skupštinske sjednice je iskorišten za uručivanje Zahvalnica njihovim potpisnicima, dekanu Fakulteta za Pomorstvo Kotor te predstavniku Bokeljske Mornarice Kotor.
Brojni komentari i sugestije učesnika sjednice ostavljaju neograničen prostor za organizaciju Okruglih stolova na kojim bi se pojedinačno mogle raspraviti sve pomenute teme.