AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 364
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

OPET GREŠKA U BREVETIMA

29/03/2017

Nakon činjenice da su mnogi crnogorski pomorci morali vršiti promjenu svojih ovlašćenja (zbog pogrešno navedene odredbe STCW konvencije), pojavio se novi problem, u vidu nove štamparske greške.


U ovjeri ovlašćenja (Endorsement), a u dijelu teksta na engleskom jeziku, riječ "odredba" je pogrešno prevedena kao "PROPVISION"...
Smatramo da je potpuno nedopustivo da se certifikati sa očiglednom štamparskom greškom ponovo nađu u upotrebi i da takvi budu izdavani pomorcima.

Da stvar bude teža, radi se o certifikatu koji se izdaje kao zamjena onom koji je povučen zbog prethodne štamparske greške...

Ne možemo a da se ne upitamo postoji li uopšte kontrola pri odobravanju formulara pomorskih ovlašćenja, a takođe i da li ćemo ih ponovo morati mijenjati?

U vezi ovog novog problema Unija će uputiti dopis nadležnom Ministarstvu sa zahtjevom da se formulari sa štamparskom greškom odmah povuku iz upotrebe.