AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 339
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

EMSA izvještaj

22/12/2017

Na zahtjev Unije Pomoraca, a nakon sticanja uslova za javnu dostupnost, EMSA (European Maritime Safety Agency) je proslijedila detaljan "follow-up" izvještaj o inspekciji nad Crnogorskim centrima za pomorsko obrazovanje, obuku i certifikaciju, a u skladu sa STCW Konvencijom (Direktiva 2008/106/EC - Minimum uslova za obuku pomoraca - 27.07.2015.) održanom između 16. i 20. Marta 2015. godine.

Želimo da pomenuti izvještaj učinimo dostupnim svim zainteresovanima kako bi šira javnost bila upoznata sa rezultatima inspekcije.

Dokument možete naći na sljedećem linku:

EMSA Izvještaj