AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 364
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Lakše do viza uz pomoć Ministarstva Inostranih poslova

23/11/2018

U  ponedjeljak, 19. Novembra a u organizaciji Montenegro Business Alliance , predstavnici Unije Pomoraca Crne Gore zajedno sa predstavnikom Udruženja Kapetana Crne Gore su se susreli sa predstavnicima Ministarstva spoljnjih poslova Crne Gore. Cilj sastanka je bio pokušaj pronalaženja načina da se pomorcima omogući lakše funkcionisanje kroz djelovanje ovog Ministarstva prema rezidentnim i nerezidentnim Ambasadama i Konzulatima .
 
Naše kolege u ime Ministarstva su primili Gospodin Veljko Milonjić ( Generalni direktor za ekonomsku diplomatiju ) , Gospođa Borjanka Simićević ( Direktorka direkcije za vize , prelete i tranzit ) kao i Ataše ekonomske diplomatije Gospodin Pavle Grgurović.
Konkretno se razgovaralo o : 
1. mogućnostima da se pomorcima produži trajanje C1D USA vize sa sadašnjih 3 na mogućih 10 godina čime bi se crnogorski pomorac izlagao manjim troškovima i obavezama a samim tim i lakšem dobijanju viza drugih zemalja koje često kao reper uzimaju USA vizu.
2. potrebi da se provjeri i potvrdi lista zemalja za koje , po principu reciprociteta , našim pomorcima ne bi trebala viza . Predstavnici ministarstva su se složili da je ovo inače diplomatska praksa i izrazili čuđenje na pomen nekih zemalja koje ovaj reciprocitet ne poštuju te izrazili spremnost da u skorije vrijeme urgencijama isprave ovu negativnu praksu .
3. mogućnostima i spremnosti ovog Ministarstva da bezrezervno pomogne u organizaciji bilateralnih kontakata i sastanaka našeg resornog Ministarstva i saobraćaja i pomorstva sa Ministarstvima drugih zemalja u cilju obostranog priznavanja sertifikata te ponovnom povratku i zapošljavanju naših pomoraca pod onim Zastavama gdje to do sada nije bilo moguće . Kao najurgentniji primjer navedena je Grcka koja posjeduje jednu od najbrojnijih trgovačkih flota a koja ne priznaje crnogorske sertifikate.
Predstanici Ministarstva su upoznati sa ekonomskom važnošću pomoraca po Crnu Goru kao jednom od najvitalnijih pokretača ekonomije a posebno je apostrofirana važnost pomoraca za gradove iz kojih prvenstveno dolaze . Od strane predstavnika Ministarstva je istaknuto da do sada od nijedne relevantne državne institucije nisu bili upoznati o ovim činjenicama te izrazili spremnost na punu podrsku.
 
Na kraju sastanka je izražena spremnost Ministarstva spoljnjih poslova u rješavanju bilo kojih problema za koje smatramo da nam otežavaju rad a koji su u domenu njihovog resora. Dogovoreno je da se ovakvi predlozi upute zvaničnim i pisanim zahtjevima kako bi se što brže moglo djelovati u otklanjanju istih . Na nama je da shodno listi prioriteta pokrenemo uspavani sektor te olakšamo pomorcu da bude konkurentniji i rasterećeniji prilikom zaposlenja.