AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 339
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Odgovor Unije Pomoraca JU Centru za Stručno Obrazovanje

22/12/2017

U vezi sa dopisom od strane JU Centra za Stručno Obrazovanje od 27. Novembra 2017, a vezano za nacrt standarda 6 pomorskih zanimanja koji su nam bili dostavljeni na uvid sa zahtjevom da o njima damo svoje mišljenje, obavještavamo zainteresovene da Unija Pomoraca Crne Gore nije saglasna sa istima, te predlažemo da se svih 6 nacrta standarda ne usvoje kao takvi, već da se vrate na doradu, uz konsultaciju svih zainteresovanih strana.

Puni teskt odgovora u integralnoj verziji možete naći u dokumentu na sljedećem linku:

Odgovor Unije Pomoraca JU Centru za Stručno Obrazovanje