AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 364
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Održan sastanak sa Ministrom Nurkovićem i njegovim saradnicima

20/11/2018

Obavještavamo vas da su predstavnici Unije Pomoraca Crne Gore učestvovali u bilatelarnom sastanku, iniciranom od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva,  održanom dana 19.11.2018 u Podgorici, u prostorijama istoimenog ministarstva.
U ime Unije pomoraca Crne Gore, na sastanku su bili Vlado Vučetić, Vladimir Vujović i Goran Jablan dok su u ime ministarstva prisustvovali: Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, Državni sekretar u ministarstvu Muamer Hajdarpašić, Generalna direktorica Direktorata za pomorsku privredu Maja Mijušković i Generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj Vladan Radonjić.

Na dvočasovnom sastanku, postignuta je saglasnost o sljedećem:

1. Neophodnosti hitne izrade strategije razvoja crnogorskog pomorstva.

2. Potrebi brzog formiranja odgovarajućeg radnog tijela, a čiji će zadatak biti praćenje stanja u crnogorskom i svjetskom pomorstvu, te predlaganje mjera i aktivnosti za ažurno i nesmetano implementiranje domaćih i međunarodnih propisa u crnogorskom pomorstvu. Unija Pomoraca Crne Gore će biti stalni član ovog radnog tijela.

3. Potrebno je poboljšati  koordinaciju i komunikaciju između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i ostalih ministarstava čiji djelokrug aktivnosti utiče na status pomoraca. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će, kao krovno ministarstvo,  u ovome imati glavnu ulogu.

4. Inicirati sklapanje bilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju pomorskih sertifikata, prvenstveno sa zemljama članicama EU, kao i sa svim ostalim koje posjeduju značajnu brodsku tonažu i gdje bi mogao postojati interes za lakše zapošljavanje crnogorskih pomoraca.

5. Poboljšati kontrolu nad svim aspektima obuke, obrazovanja i izdavanja ovlašćenja pomoraca, kao i predavača, te članova ispitnih komisija. Potrebno je uspostaviti i bolju kontrolu nad postojećim softverskim rješenjem za praćenje obuke pomoraca i po potrebi ga inovirati.

6. Unija Pomoraca Crne Gore postaje član interresorne radne grupe, formirane od strane MSP, sa ciljem povezivanja informacionog sistema MSP-a sa informacionim sistemom Ministarstva unutrašnjih poslova, a u vezi unaprijeđenog štampanja pomorskih sertifikata i ovlašćenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ova radna grupa će takođe imati zadatak da u roku od 6 mjeseci upodobi zakonsku i podzakonsku regulativu u smislu prelaznih i završnih odredbi i izgleda pomorskih sertifikata i ovlašćenja. Ono što je bitno napomenuti je da će, nakon donošenja ovih propisa, sva dotad izdata pomorska ovlašćenja i sertifikati i dalje biti na snazi do na njima naznačenog dana validnosti.