AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 364
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Posjeta Lučkoj Kapetanji Kotor

07/03/2019

Lučka Kapetanija Kotor i Bar su jedna od najvažnijih administrativnih i birokratskih centara za pomorce. Kao takve trebale bi da pružaju 
kvalitetan i organizovan servis, a svjedoci smo  da nije tako - naročito u Kotoru. To je jedan od razloga zašto su predstavnici Unije Pomoraca imali  sastanak sa Kap. Brunom Brkanovićem kojega smo zatekli radno, pomagajući šalterskom radniku da smanji broj pomoraca na čekanju. To nije rijedak slučaj, i u takvoj ulozi je često. Situaciju pogoršava i bolovanje jednog od zaposlenih, te trenutno pokriva i tu poziciju iako je isti na svom godišnjem odmoru, ali primoran da "uskoči" da bi posao bio završen. 

Evidentirano je i loše stanje i dotrajalost unutrašnjosti zgrade, što je čudno i neprihvatljivo znajući da ista je jedna od najlikvidnijih preduzeća na teritoriji opštine, gdje pomorci, vlasnici čamaca, jahti, brodova  svakodnevno u vidu uplatnica prinesu ogromne svote novca. 

Dobili smo informaciju da je trenutno u LK Kotor desetak zaposlenih, od kojih je kao šalterski radnik samo jedna osoba, koja je jedina zadužena za sve zainteresovane stranke. Kada se saopšti informacija da LK Kotor je izdala i vodi brigu od nekoliko hiljada pomorskih knjižica, te da za svaku od njih treba određeni broj certifikata, kao i obaveze prema brodovima, jahtama, voditeljima čamaca, jasno je da su gužve i zastoji neminovan rezultat. Na žalost nije ni tu kraj.

Periodi polaganja klase, kao i dolazak putničkog broda uveliko otežavaju stvar. Osoba zadužena za pomorce na šalteru, zbog nedostatka radne snage je primorana da zatvori isti, te obiđe brod na vezu ili sidru zbog uručenja dokumenta o slobodnom saobraćaju što može i da traje i do jedan sat po brodu, tj. po 3-4 časa dnevno, u zavisnosti od broja brodova u luci Kotor. 

Kao što je prije pomenuto, pružanje usluga samo jednog šalterskog radnika u firmi čiji je najveći posao opsluživanje hiljada pomoraca je u najmanju ruku neprihvatljivo. Zarad toga skoro svakodnevne gužve i redovi koji se ponekad protežu čak i van ustanove su veoma česta pojava, kao što se može vidjeti na slici. Na pitanje zašto se ne preduzmu određene mjere da se trenutna situacija popravi i vrati u stanje od prije godinu dana, dobili smo obećanje od Lučkog Kapetana da se radi na tome, te se poboljšanje očekuje brzo zapošljavanjem dodatnog kadra. U nadi da će do toga i doći, prešli smo na drugu temu. 

Drugi, al ne manje važan razlog posjete je taj, da je Unija Pomoraca Crne Gore, odlučila da ostvari donaciju Lučkim Kapetanijama u Kotoru i Baru. Ta donacija bi ISKLJUČIVO  morala biti takva, da direktno pomaže ili služi pomorcima koji su došli u tu ustanovu. Došlo se do zaključka, da bi veoma bila korisna donacija u vidu jednog kopir uređaja, koja bi morala biti smještena u hodniku ispred šaltera. Taj kopir uređaj bi služio pomorcu isključivo u slučaju da je izostavio ili zaboravio kopirati manji broj predmeta. Na taj način bi se izbjegla situacija, da kolega pomorac poslije dužeg čekanja, bude odbijen ili vraćen sa šaltera pod izgovorom nepotpune dokumentacije, te upućen da kopiranje jednog ili dva lista obavi u najbližim kopirnicama koje su čak u Starom gradu. Realizaciju ove donacije očekujemo veoma brzo, ostaje samo da zvaničnici provjere da se ista ne kosi sa zakonom o javnim nabavkama kojem one podliježu.

Članovi Upravnog odbora Unije Pomoraca su izrazili spremnost da pomognu u svim projektima koji će dovesti do boljitka i poboljšanja efikasnosti i fluentnosti rada službe Kapetanije. U nadi smo da će se trenutna situacija popraviti, te da će biti riješen problem novom sistematizacijom u Lučkoj Kapetaniji Kotor prijemom novih šalterskih radnika, i na taj način skratiti vrijeme čekanja i smanjiti gužve u tom za nas veoma važnom kolektivu.