AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 364
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Upućen dopis Ministarstvu saobraćaja i pomorstva

13/11/2018

Poštovani ministre Nurković,

Obraćamo Vam se povodom niza okolnosti iz sektora pomorstva, koje nijesmo uspjeli iznijeti tokom našeg posljednjeg, prilično kratkotrajnog susreta, a koje direktno ili indirektno već duži period opterećuju radni angažman crnogorskih pomoraca u inostranstvu.
Ne uzimajući u obzir prethodni, izuzetno turbolentan period, već analizirajući period od obnove državne samostalnosti, crnogorski pomorci se suočavaju sa kontinuiranim opstrukcijama koje utiču na njihovo zaposlenje na inostranim kompanijama, te na ostvarenje kvalitetnih angažmana uslijed neadekvatne podrške crnogorske administracije. To najbolje potvrđuje činjenica da je našoj administraciji bio potreban dugi niz godina da implementira Direktivu Evropske Unije 2008/106/EC i nakon nepotrebnog izuzeća, vrati Crnu Goru na Bijelu Listu pomorskih zemalja.


Tokom mnogobrojnih susreta sa predstavnicima naše administracije, odnosno službenicima Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP), u proteklom periodu, jasno je evidentiran manjak stručnih kadrova koji bi kontinuirano, profesionalno i dosljedno mogli pratiti najnovije međunarodne propise iz oblasti pomorstva te blagovremeno reagovati na nacionalnom nivou. Suvišno je ponavljati da eventualne nekompatibilnosti sa međunarodnim normama, koje bi mogle biti utvrđene tokom predstojećih inspekcija, mogu rezultirati ponovnim izuzećem Crne Gore sa Bijele Liste. Uzimajući u obzir da mjesta naših pomoraca lako popunjavaju sve dostupniji pomorci iz daleko-istočnih zemalja, vjerujemo da bi ponovna ekskomunikacija naših pomoraca sa međunarodnog pomorskog tržišta imala dalekosežno negativne posljedice.


Uprkos definitivno pozitivno definisanoj Izjavi o Politici Kvaliteta potpisanoj 03. 07. 2018., i našoj iskrenoj želji da službenici MSP od sada budu isključivo i u potpunosti posvećeni svom primarnom poslu, mi Vas uvjeravamo, ukoliko se nastavi sa dosadašnjim pristupom državne administracije, kao i neadekvatnom kadrovskom sistematizacijom unutar iste, crnogorsko pomorstvo će, sa međunarodnog aspekta, i ubuduće biti marginalizovano a crnogorski pomorci izloženi teškom uslovljavanju od strane inostranih brodarskih kompanija odnosno agencija koje posreduju prilikom ukrcaja.


Najbolji primjer tome jeste iskustvo iskazano kroz dopis koleginice, članice našeg udruženja, koja plovi kao Prvi Oficir na brodovima koji su registrovani u Italiji. U tom dopisu se navodi da zbog nepotpisivanja bilatelarnog sporazume o priznavanju Ovlaštenja crnogorskih  pomoraca od strane italijanske administracije (već samo unilateralnog u korist Italije), našoj članici i za još 6 crnogorskih pomoraca, na samo toj jednoj italijanskoj kompaniji, je već dugi niz godina posao bio pod znakom pitanja. Naime, crnogorska Ovlašćenja su se do sada ovjeravala u Italijanskoj ambasadi provizornom Ovjerom Ovlašćenja na rok od tri mjeseca a koja u pomenutom slučaju treba da se plate 116 eura. Takav sistem je primjenjivan od 2002. godine i to samo zahvaljujući potražnji za pomorskim kadrovima na međunarodnom tržištu rada te bezrezervnim zalaganjem naših pomoraca u borbi za opstanak u takvim uslovima. Nažalost, od polovine septembra ove godine im je, kako se u dopisu navodi, mogućnost provizorne Ovjere Ovlašćenja uskraćena i oni, zbog prepreka proisteklih iz neažurnosti naše administracije, više neće biti u mogućnosti dobiti zaposlenje na kompaniji na kojoj su karijeru gradili dugi niz godina. Njihova mjesta će najvjerovatnije zauzeti kolege iz Ukrajine, Rusije i Filipina koji nesmetano dobijaju italijansku Ovjeru Ovlašćenja na rok trajanja od 5 godina, koliko inače ta Ovlaštenja i treba da traju.


Osim toga, za nas izuzetno važni međunarodni bilatelarni sporazumi o međusobnom priznavanju Ovlašćenja o osposobljenosti pomoraca, do sada su potpisani za zanemarljivim brojem zemalja, i to uglavnom na inicijativu pojedinih subjekata koji nisu dio naše državne administracije. O površnom pristupu naše administracije u ovoj ključnoj oblasti, najbolje govori podatak da je u najnovijem takvom sporazumu koji je potpisan sa Portugalom u septembru ove godine, kao kontakt našeg resornog ministarstva naveden tel/fax broj „+381 81......“. Takav propust je, blago rečeno, nedopustiv. Nedovoljna motivisanost zaposlenika državne administracije iz oblasti pomorstva takođe se ogleda i kroz činjenicu da je Crna Gora, nažalost, jedna od dvije primorske zemlje u Evropi koja još uvijek nije punopravni član Paris MoU PSC sistema. U tom kontekstu valja naglasiti i netransparentnost u djelovanju MSP gdje se sve aktuelnosti iz oblasti pomorstva plasiraju selektivno i sa zakašnjenjem. Uvjereni smo da bi se periodično organizovanje Okruglih stolova od strane MSP, na kojima bi pomorci i ostali subjekti pomorske privrede blagovremeno sagledavali aktuelne teme iz oblasti pomorstva, bili veoma produktivni. Ističemo da se konstruktivna saradnja interesnih grupa iz oblasti pomorstva u posljednje vrijeme realizovala najviše zahvaljujući angažmanu predstavnika Montenegro Biznis Alijanse, u okviru koje je formiran Odbor za pomorstvo.


Valja naglasiti da ni ostala Ministarstva čiji se rad reflektuje na sektor pomorstva, ne iskazuju odgovarajući stepen spremnosti da pristupe rješavanju akutnih problema sa kojima se naši pomorci suočavaju te da postoji očigledan manjak komunikacije među njima, što vrlo često usložnjava ili pak odlaže rješavanje tih problema. Prvenstveno bismo pomenuli kompleksnu problematiku iz oblasti rada i socijalnog staranja te, u slučaju pomoraca, neadekvatno definisanu kompatibilnost sa sistemom medicinske zaštite. Iz naših dosadašnjih iskustava nameće se zaključak da MSP, kao resorno Ministarstvo, u ovom trenutku nema dovoljno volje ili kapaciteta da bude koordinator u sistematskom sagledavanju te rješavanju potreba pomoraca.


Ne želeći da gubimo fokus sa potrebe rješavanja problema pomoraca, koristimo da pomenemo neusklađenost našeg zakonodavstva sa evropskom legislativom te slabu primjenjivost propisa iz oblasti zaštite prirodne sredine, odnosno onečišćenja mora i vazduha u uslovima inteziviranog nautičkog/kruzing turizma.


U nastavku želimo navesti još nekoliko esencijalnih problema koji negativno utiču na razvoj crnogorskog pomorstva odnosno dodatno otežavaju status pomoraca:
-    Nepostojanje Nacionalne Strategije za razvoj pomorstva kao jedne od najprofitabilnijih grana crnogorske privrede. Izradom takve Strategije bi se, između ostalog, učvrstio sistem kvaliteta, obezbjedio angažman crnogorskih pomoraca na kompanijama sa mnogo boljim uslovima rada i socijalne zaštite te se proširila baza pomoraca. Činjenica je, uslijed mnogobrojnih administrativnih ograničenja te nedefinisanog statusa sindikata, pravna zaštita pomoraca u ovom trenutku je na najmanjem mogućem nivou;
-    Potreba za izradom novog Pravilnika o zvanjima i uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova. Postojeći Pravilnik je nakon mnogobrojnih prepravki pretjerano komplikovan a sadrži i značajan broj nepravilnosti koje su nastale dijelom uslijed urgencija interesnih grupa a dijelom uslijed pogrešnog tumačenja međunarodnih propisa;
-    Komplikovana procedura pa čak i nemogućnost dobijanja viza za određene pomorske zemlje sa kojima Crna Gora nema na najbolji način definisane diplomatske odnose. Na taj način su naši pomorci dodatno uslovljeni u ostvarivanju svojih radnih angažmana. Osim toga dešava se da zaposlenici u Ministarstvu vanjskih poslova nijesu spremni dati pravovremeni odgovor na upit o zastupništvu crnogorskih građana/pomoraca u određenim zemljama (Kraljevina Saudijska Arabija npr);
-    Pristrasna kontrola Obrazovnih ustanova i Centara za obuku pomoraca od strane određenih Klasifikacionih društava te kontradiktornost izražena kroz činjenicu da se kontrole plaćaju od strane tih istih ustanova. Nijedna državna institucija trenutno ne vrši nadzor sprovođenja programa školovanja i obuke pomoraca, ostavljajući prostor za razne malverzacije. Kao rezultat imamo nebrojeno mnogo mladih pomoraca, koji su dovedeni u zabludu da će potrebno znanje steći na brodu, nesvjesni činjenice da veoma zahtjevno pomorsko tržište funkcioniše isključivo po principu meritokratije;
-    Komplikovana birokratska procedura po pitanju izdavanja i zamjene Ovlašćenja u lučkim kapetanijama te nemogućnost elektronskog apliciranja za obnavljanje istih. Na taj način su mnogobrojni pomorci koji ne žive u blizini lučkih kapetanija gdje se Ovlašćenja izdaju, izloženi raznim komplikacijama i nepotrebnim troškovima;

Svjesni brojnih obaveza sa kojim ste u posljednje vrijeme suočeni, iskoristili bi ovu priliku i da Vas podsjetimo na nekoliko važnih ekonomskih aspekata koji se tiču resora pomorstva:

o    na međunarodnom pomorskom tržištu, po slobodnoj procjeni, trenutno je angažovano oko 6500 crnogorskih pomoraca;
o    obzirom na aktuelnu ekonomsku situaciju u zemlji, prosječno 5 članova uže i šire porodice se, u smislu određene vrste ispomoći, oslanja na svakog našeg pomorca;
o    značajan broj zaposlenika u javnom i privatnom sektoru direktno zavisi od angažovanja pomoraca na inostranom tržištu;
o    pomorci stečenu zaradu donose u Crnu Goru na regularnoj bazi, za razliku od ostalih radnika na privremenom radu u inostranstvu;
o    iznos doznaka na osnovu ličnih primanja pomoraca u inostranstvu, gotovo dostiže neto priliv stranih investicija u Crnu Goru tokom posljednjih godina. Suvišno je reći da je cilj većine stranih investicija naknadno izvlačenje novca kroz profit investitora, dočim novac pomoraca ostaje u državi;
o    plasman pomoraca na inostrano tržište je isplativ odmah, u poređenju sa recimo koncesionim postupcima na crnogorskim infrastrukturnim projektima dugoročno planiranim u okviru našeg resornog Ministarstva;
o    prenošenjem znanja i iskustava stečenih u inostranstvu, crnogorski pomorci značajno doprinose intelektualnom i ekonomskom razvoju sredine iz koje dolaze, odnosno u koju se vraćaju;
o    preko hiljadu mladih pripravnika iz oblasti pomorstva čeka na zaposlenje. Planskim djelovanjem, valjalo bi dodatno stimulisati studente Obrazovnih ustanova tradicionalno prepoznatih po održavanju sistema kvaliteta, i to prvenstveno onih sa najboljim prosjekom. Krajnji rezultat bi bio smanjenje nezaposlenosti.

Nadamo se da će gore navedeno pospješiti napore predstavnika MSP i državnog vrha u cilju unaprijeđivanja crnogorskog pomorstva te da će važnost i potrebe pomoraca, a koji su već generacijama generator razvoja naših krajeva, biti ozbiljno shvaćene i adekvatno tretirane.

S poštovanjem,
UO Unija Pomoraca Crne Gore