NUMBER OF ACTIVE MEMBERS: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

News

20/09/2016

PRAVILNIK ZA SVAKI SLUČAJ

Nakon stupanja na snagu novog Pravilnika o vrstama zvanja i ovlašćenja, krajem jula 2016, i...

20/09/2016

POLAR CODE

Nakon cijelog seta izmjena koji će stupiti na snagu od 1.1.2017 , IMO je pokrenuo...