AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Aktuelno

29/11/2017

Želja nam je da obavjestimo članstvo da je Unija pomoraca Crne Gore i dalje veoma aktivna u nastojanjima da olakša svakodnevnu rutinu svojih kolega. Nakon uspješnih razgovora sa Upravom Doma Zdravlja u Kotoru, kada je dogovoreno drastično ubrzanje procedure izdavanja ljekarskih uvjerenja, Unija ima u planu i riješavanje drugih problema.

 

Jedan od njih je svakako i problem izdavanja punomoćja sa broda gdje Notarska Komora Crne Gore ne priznaje iste, a što u vremenu dok je predmet bio u nadležnosti Sudova, nije bio slučaj. Iz razgovora sa kolegama zaključili smo da prethodno ustaljena praksa izdavanja punomoćja članovima porodice, a ovjerenih od strane Zapovjednika broda u cilju obavljanja pravnih poslova, vršenja kupoprodajnih radnji, kao i davanja ovlašćenja za odlazak djece u inostranstvo sa školom, sportskim klubom ili porodicom, nailaze na sve veći otpor u notarskim kancelarijama.

 

Obzirom da Notarska Komora Crne Gore u svojim pravnim aktima nije upisala niti predvidjela ovu pravnu mogućnost, članovi UO Unije Pomoraca će inicirati razgovor sa Predsjednikom Notarske Komore Crne Gore i predložiti vraćanje ove prakse kako bi se kolegama na brodu i njihovim porodicama olakšala procedura dobijanja ovlašćenja i izjava.