AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 537
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Ciljevi

Za početak, Unija je fokusirana na rad na uspostavljanju i održavanju odgovarajuće obrazovne i profesionalne standarde u struci. Krenuli smo od samog korijena, te nam je saradnja sa pomorskim univerzitetima i drugim obrazovnim institucijama od veoma velike važnosti i tu nastojimo da unaprijedimo sistem obrazovanja kako bismo podigli i održali visok profesionalni standard na tom polju. Srednje pomorske škole, pomorski Fakulteti i Trening centri za obuku pomoraca čine okosnicu našeg sistema pomorstva, te smo sebi kao cilj postavili podsticanje i podržavanje kvaliteta obrazovanja i to najviše u vidu praćenja svjetskih standarda u osposobljavanju pomoraca.

Takođe, jedna od osnovnih misija nam je i uska saradnja sa sistemskim institucijama, odnosno vladinim odjeljenjima i drugim tijelima koja se bave zakonskim i drugim aspektima koja se tiču pomorstva kao struke, poput resornog Ministarstva i Lučke kapetanije. Misija nam je da podignemo nivo našeg uticaja i glasa u javnim i privatnim ustanovama, po pitanju kvaliteta funkcionisanja naših prava (ali i obaveza), kao i uslugama koje one nude a pomorcima obezbjeđuju lakši rad i funkcionisanje.

Jedan od primjera usko profilisanih ciljeva je svakako potreba za angažmanom i realizacijom servisiranja pomoraca od strane poslovnih banaka u Crnoj Gori. Uz pojedinačne pregovore sa njihovim predstavnicima, Unija uveliko radi na tome da izdejstvuje što bolje uslove za svoje članove.

Mi živimo na morima, plovimo čitavim svijetom pa u svijetlu toga, pored rada na domaćem terenu, Unija je angažovana i na zalaganju na implementaciji kompletnih međunarodnih propisa i konvencija, te na usaglašavanju domaćih državnih zakona i pravilnika (povezanih sa pomorskom privredom) - a sve u cilju prevencije neželjenih posledica po pomorce u smislu blokade sertifikata, zaposlenja i slično.

Kako svi mi iz iskustva znamo koliko je važna solidarnost na moru, ali i kopnu, veliki dio naših ciljeva i djelatnosti je posvjećen i humanitarnom radu, u prvom redu problemima koji se tiču pomoraca ali i onih koji se tiču ljudi i institucija u našem okruženju. Zbog toga, uvek ćemo raditi na pokretanju humanitarnih akcija te donacijama kako ustanovama i projektima od javnog interesa tako i ugroženim pojedincima.

Sa istim motivom, Unija radi na efikasnoj i brzoj mreži informisanja, kako bi svi pomorci do korisne informacije došli u najkraćem mogućem roku. Cilj nam je da organizujemo brzo i automatsko ažuriranje zainteresovanih članova po pitanju svih detalja u vezi školovanja, obuka, polaganja stručnih i dodatnih ispita za sticanje ovlašćenja ili pitanja o samom poslovanju, kao i olakšavanje razmjene informacija i ideja iz pomorske sfere (što onih koje se tiču logistike, što onih koje se tiču naprijedovanja u nautičkoj nauci i savremenoj tehnologiji).

Za kraj bismo voljeli da posebno podvučemo nepromjenljivu činjenicu da Uniji nije dozvoljeno da direktno ili indirektno učestvuje ili interveniše u bilo kojoj političkoj kampanji u ime ili protiv bilo kog kandidata za javnu službu. Takođe ne namjeravamo da ulazimo u političke asocijacije, radimo u korist bilo koje političke stranke ili vjerske institucije ili da sarađujemo sa bilo kojom drugom organizacijom koja je oformljena ili zavisna od strane istih.