AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 532
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Misija

Misija Unije je da isprati svoju viziju i obezbjedi joj svaku mogućnost da procvjeta i ostvari se. Prva nam je misija da se udružimo u što većem broju – da ujedinimo svoja znanja, iskustva i vještine. Jer, borba za povratak pravih vrijednosti neće biti laka i predstoji nam duga plovidba.

Pred nama je nestalan vjetar – ali, dovoljno smo prekaljeni da svoj brod usmjeravamo u pravom pravcu. Ideja je da poboljšamo svaki aspekt koji se tiče pomorstva. Misija nam je da ostvarimo najbolje moguće uslove i za golobradu djecu koja tek uče osnove našeg poziva – obezbijedićemo im obrazovanje sa kojim će i na prvoj plovidbi pokazati kako plove crnogorski moreplovci kojima je more u krvi.

Pronaći ćemo svoj put ka svim institucijama koje odlučuju u naše ime, podići ćemo svoj glas jer se on mora čuti pri odlukama koje se nas tiču.

Pregovaraćemo sa svim privatnim ustanovama – bankama i firmama koje bi nam mogle olakšati životnu logistiku. Trudićemo se da nađemo zajednički jezik sa njima kako bismo sve svoje poslove lako obavljali bez obzira na kojem se moru nalazili ili sjedimo li kod kuće.

Naravno, veliki dio naše misije je pomoć i podrška koju smo spremni da podjelimo sa svakim pomorcem, njegovom porodicom, ali i čitavim društvom. Čak i istorija govori u prilog tome koliko su pomorci oduvijek bili naklonjeni praktikovanju filantropije. Statut Bratovštine kotorskih pomoraca (Kotorske mornarice) iz 1463, predstavlja jedan od najstarijih izvora koji svjedoči o dobrotvornoj aktivnosti u Crnoj Gori. Prateći plemenitu viziju Bratovštine i Unija je aktivna po pitanju pružanja svakog vida pomoći pomorcima, prvenstveno članovima/cama UNIJE, koji su ugroženi u bilo kom smislu, kako na brodu tako i na kopnu. Podrška koju članovi imaju u Uniji stvara se iz želje da se svi profesionalci iz branše međusobno drže zajedno, pomažu i čuvaju, jer niko ne zna bolje od nas samih koliko je gorak naš hljeb sa sedam kora. Pored toga, želimo i da pratimo tradiciju naših plemenitih predaka i poboljšamo društvo i zemlju iz koje potičemo – zbog toga, Unija je sebi postavila misiju da pomaže koliko god je u moći i stanju kako bi naša zemlja bila što bolja.

Našu viziju prati jasna misija koja se sastoji od konkretnih ciljeva i planova. Udružimo se i pokažimo našim primjerom ko su i šta su pomorci za Crnu Goru.