AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Poziv za preuzimanje članskih karata

05/05/2017

Pozivaju se svi članovi unije koji nisu preuzeli svoje članske karte da kontaktiraju službeni telefon Unije 069 317 357 ili 069 570 863 u vezi dogovora za preuzimanje istih.