AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Zaključci sa sastanka Odbora MBA za pomorstvo

21/07/2018

Obavještavamo vas da je 04.07.2018. u prostorijama Montenegro Biznis Alijanse Podgorica održan Okrugli sto na temu ,,Kako unaprijediti zakonsku regulativu u sektoru pomorstva“. Okruglom stolu su pored predstavnika MBA prisustvovali predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva, predstavnici primorskih opština,  Nimonta, Barske plovidbe,  Port of Adrie, Morskog dobra, predstavnici medija kao i predstavnici Unije pomoraca CG. Predstavnici udruženja kapetana CG svoje sugestije su uputili pismenim putem. Ispred našeg udruženja, sastanku su prisustvovali Vučetić Vladimir, Aleksandar Đinović i Radulović Neđeljko.


U nastavku se mogu naći Zaključci sa pomenutog Okruglog stola Odbora MBA:

ZAKLJUČCI SA OKRUGLOG STOLA


Nakon sadržajne diskusije,  donešeni su slijedeći Zaključci:

1.    Rješavanje problema obuke i sertifikacije pomoraca – u saradnji sa Ministarstvom prosvjete obezbijediti  obuke i serifikacije pomoraca koje su usaglašene sa međunarodnim konvencijama;

2.    Problem zdrastvenog osiguranja po ISO standardima – u saradnji sa Ministarstvom zdravlja omogućiti da u narednom periodu pomorci mogu dobiti neophodno zdravstveno osiguranje (po ISO standardima ) i u Crnoj Gori;

3.    Što hitnije donošenje zakonske regulative za uređenje pomorskih agencija i licenciranje pomorskih agenata;

4.    Revidirati Strategiju razvoja pomorstva;

5.    Aktivno djelovati po pitanju uspostavljanja bilateralnih ugovora sa trenutno problematičnim zemljama;

6.    Kontinuirane aktivnosti Odbora MBA na unaprjeđenju zakonske regulative u Crnoj Gori i njenom usklađivanju sa međunarodnim konvencijama i standardima.

 

Obzirom da ovaj Odbor okuplja veliki broj subjekata koji mogu uticati na pozitivan razvoj pomorskog sektora u svim njegovim segmentima, ubijeđeni smo da je učešće naše organizacije u njegovom radu jako značajan. Shodno tome, molimo sve članove da svojim sugestijama upućenim na info@unijapomoraca.com doprinesu sveobuhvatnom sagledavanju te riješavanju aktuelnih problema u pomorstvu a koje bi bile iznešene na budućim sastancima Odbora.