AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 364
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

ČLANOVI

Žarković Milorad

M.S.M

ETO

Živanović Mario

MSC

2nd Officer

Živanović Marko

MSC

4th Engineer

Вукчевић Зоран

Mediterranean Shipping Company

Master