AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 394
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Humanitarna akcija u cilju podrške borbi protivširenja virusa COVID-19, ažurirano 30.04.2020.

01/05/2020

Poštovane kolege/koleginice i prijatelji,

Iskreno se zahvaljujemo svima koji su u proteklom periodu donirali novac u pokrenutoj akciji prikupljanja sredstava za borbu protiv širenja virusa Covid-19.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je 31.03.2020. na račun Nacionalnog koordinacionog tijela uplaćen iznos od 5500,00 eura u vidu prve tranše pomoći. Ovu akciju nastavljamo do daljneg, u vjeri da ćemo zajedničkim snagama dati značajan doprinos u ovim, za cjelokupnu zajednicu, izuzetno teškim trenucima. U prilogu možete naći spisak detalje uplaćenih donacija.

U cilju dodatne motivacije što većem broju kolega da uzmu učešća u ovoj akciji, na nivou Upravnog odbora udruženja  je odlučeno da će svaki naš član koji uplati donaciju u iznosu jednakom ili većem od iznosa svoje godišnje članarine, biti oslobođen uplate članarine za tekuću godinu, odnosno ista će se računati kao plaćena. Molimo sve one koji ovakvu ideju nalaze kao prihvatljivu da na uplatnici upišu u polju 'Svrha uplate' - Članarina i Donacija.

Shodno ovoj odluci obavještavamo sve članove Unije koji su uplatili nezavisno i donaciju i članarinu, da će njihove članarine uplaćene za tekuću godinu automatski biti preusmjerene za sljedeću kalendarsku godinu.

Nadamo se da će ova povoljnost biti stimulativna i svim ostalim aktivnim pomorcima koji još uvijek nisu članovi Unije, a žele to postati. Svaka donacija u iznosu jednakom ili većem od iznosa godišnje članarine će se automatski računati i kao uplata prve članarine. Oni bi, za razliku od aktivnih članova, trebali ispisati pristupnicu na našem portalu gdje je u komentaru potrebno naglasiti da je članarina plaćena donacijom.

U skladu sa Vašim mogućnostima, molimo vas da novac uplatite na žiro račun našeg udruženja 530-24798-18 sa svrhom uplate ZA BORBU PROTIV VIRUSA COVID-19. Molimo vas da prilikom uplate ne zaboravite navesti ime i prezime.

Akcija će biti u potpunosti transparentna. Presjek ukupnog uplaćenog iznosa kao i imena donatora, koji ne budu insistirali na anonimnosti, biće dostupni na internet stranici našeg udruženja i ažurirani na sedmičnom nivou.