AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 448
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Najava nastavka izdavanja američkih viza za pomorce

13/04/2021

Obavještavamo sve zainteresovane kolege i koleginice da će Ambasada SAD u Podgorici nastaviti sa izdavanjem viza za pomorce počevši od 19.04.2021. Vize će se izdavati onim aplikantima koji prvenstveno zadovoljavaju sljedeća tri uslova:


(1) datum ukrcaja koji je naznačen na garantnom pismu/pozivu na ukrcaj je u roku narednih mjesec dana od dana aplikacije;
(2) ukoliko je pomorac državljanin ili rezident Crne Gore;
(3) ukoliko pomorac ima C1/D vizu izdatu u Podgorici koja je istekla u posljednjih 48 mjeseci.

Prije apliciranja svi zainteresovani treba da obrate pažnju i na ostale uslove a koji su navedeni na službenim internet stranicama Ambasade u Podgorici:


https://me.usembassy.gov/me/visas-me/
https://me.usembassy.gov/visas/