AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 414
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Najnovija dešavanja u vezi virusa COVID-19

16/07/2020

Prima: Nacionalno Koordinaciono Tijelo Crne Gore

 

Na pažnju: Premijer Duško Marković

                  Ministar Milutin Simović, Predsjednik NKT

 

CC: Kabinet predsjednika vlade Crne Gore,

CC: Nacionalni koordinacioni tim za zarazne bolesti,

CC: Kabinet ministra saobraćaja i pomorstva,

CC: Kabinet ministra zdravlja,  

CC: Kabinet direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore,

CC: g-din Boban Mugoša

CC: g-đa Vesna Miranović

CC: g-din Dragan Pejanović

CC: g-đa Maja Mijušković

 

Poštovani,

 
Nakon poslednjih dešavanja i usložnjavanja situacije u vezi virusa COVID-19, ponovo se obraćamo i urgiramo prema nadležnim institucijama i pojedincima u državnoj Administraciji da pokušaju zauzeti ispravan i nadasve pragmatičan stav kada su u pitanju crnogorski pomorci.
 
Naime, nakon poslednjih mjesec i po dana od kako su uspostavljeni pojedini koridori koje crnogorski pomorci koriste kako za povratak domovima tako i za odlazak na brod, ponovo nailazimo na situaciju u kojoj nadležni koji su zaduženi za organizaciju i izradu „brzih“ testova na COVID-19 ili nemaju dovoljno međusobnog razumijevanja ili apsolutno ne razumiju pomorce i njihov način poslovanja pa samim tim i organizaciju njihovog putovanja prema brodu i nazad. Iskreno, ne želimo da vjerujemo da su sva obećanja ostala i dalje samo „deklarativna“. Naravno da u ovakvo ozbiljnoj situaciji imamo razumijevanja za sve one službe koje su angažovane u borbi protiv virusa COVID-19. Ali stalno imamo osjećaj da hvali još „nešto“ i još „malo“ da bi smo , kao pomorci a i građani , dobili bar korektnu informaciju koja bi nam olakšala funkcionisanje.
 
Kako brod ( osim u izuzetno rijetkim situacijama) nije fiksna instalacija nego je u stalnom pokretu , tako se i njegovi termini dolazaka u luke i odlazaka iz njih mijenjaju iz časa u čas. Na ove termine utiču dostupnost slobodnih mjesta u lukama, vremenski uslovi, kvarovi brodova u toku putovanja, remonti, neplanirana sidrenja radi promjene linijskih putovanja, stanje na tržištu tereta, stanje na tržištu nafte te čitav niz drugih faktora kojih je u svakodnevnom poslovanju brodova i previše za nabrajanje. Zbog ovih činjenica molimo nadležne da pokušaju da razumiju da na ova dešavanja ne utiču crnogorski pomorci već „viša sila“ kao što je upravo i COVID-19 koji nas je sve skupa pogodio u najgorem mogućem obliku.
Ovo znači da promjena dogovorenih termina testiranja pomoraca na virus COVID-19 a koje je sa nadležnima dogovorila ili agencija za ukrcaj pomoraca ili sam pomorac, ne predstavlja ishitren i nepromišljen potez te iste agencije ili pojedinca već je razlog jedan od gore navedenih ili neki potpuno drugi koji se u međuvremenu desio.
 
Na sastanku koji je NKT održalo sa predstavnicima naše organizacije dana 31.05.2020 u kabinetu Premijera gosp. Duška Markovića, dobili smo uvjeravanja da će se povesti računa i o ovakvim stvarima jednom kada se ukrcaji i iskrcaji pomoraca iole normalizuju. Kao što smo već i istakli, poprilično smo upoznati sa kakvim problemima se suočavaju nadležni prilikom organizacije testiranja i kasnijeg prispijeća rezultata. Možda nije realno da tražimo prioritet u odnosu na ostale graćane kada je brzina procesuiranja testova u pitanju. Ali isto tako vas molimo da obratite pažnju na rokove koje pomorcima i njihovim agentima za ukrcaj daju brodarske kompanije a prije svega Administracije država u koje putujemo i po kojima moramo imati test koji je odrađen u poslednjih 48 ili najviše 72 sata.
 
Kada na ovo dodamo i nove mjere koje je u međuvremenu prema Crnoj Gori uvela Republika Srbija kao i one koje su države-članice EU ponovo počele primjenjivati prema zemljama zapadnog Balkana pa samim tim i prema Crnoj Gori, onda dolazimo do zaključka da se situacija izuzetno komplikuje na štetu svih naših građana a posebno pomoraca koji su u ovim teškim trenucima po našu Crnu Goru među rijetkim koji su u mogućnosti da svojim radom i dalje doprinose u istoj mjeri kao što su to radili i prije globalne pandemije virusa COVID-19 a kao što će to raditi i poslije nje. Bilo kakav zastoj u realizaciji odlaska naših pomoraca na brod imao bi dalekosežne i možemo slobodno reći kobne posledice po nas pomorce a samim tim i Crnu Goru jer bi u ovom slučaju brodarske firme posegle za onim kadrovima i ljudskim resursima čije matične države u ovim kriznim vremenima svojim pomorcima nude bolji servis i, generalno, bolji tretman. Sigurni smo da znate kakav bi to bio finansijski udar za sve nas zajedno kao i za Državu a koji, složićemo se, sebi ne smijemo dozvoliti.
 
Zbog gore navedenih stvari vas molimo da , po mogućnosti, odredite kontakt-osobu koja bi ispred nadležnih službi bila dostupna pomorcima i njihovim agentima i pružala sve potrebne informacije koje se odnose na aktuelne mjere po pitanju virusa COVID-19 kao i mogućnosti organizacije testiranja i putovanja. Ukoliko je ovo iz bilo kojeg tehničkog ili nekog drugog razloga neizvodljivo, stojimo vam na raspolaganju da sve dostupne informacije dostavite našoj organizaciji koja bi ih objavljivala na svojoj zvaničnoj stranici i tako agentima i pomorcima omogućila da se informišu na jednom mjestu kako se olakšali funkcionisanje i Administraciji i nama pomorcima zajedno sa našim agentima i firmama koje nas zapošljavaju.
 
Sve gore navedeno je samo još jedan dokaz koliko nam je potrebno angažovanje svih dostupnih resursa u cilju servisiranja pomoraca kako bi oni nesmetano obavljali svoju djelatnost. Zbog toga još jednom želimo da istaknemo izuzetnu važnost osnivanja Nacionalnog koordinacionog tijela za pomorce koje iz svima nama poznatih i opravdanih razloga još uvijek nije zaživjelo. Vjerujemo da se dio problematike mora i može riješiti i u hodu, barem onaj koji se tiše tehničkih stvari i koje zavise samo od nas u Crnoj Gori.