AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 420
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Obraćanje NKT-u povodom perioda izolacije nakon povratka u Crnu Goru

14/05/2020

Prima: Nacionalno Koordinaciono Tijelo Crne Gore

Na pažnju: Ministar Milutin Simović, Predsjednik NKT

 

CC: Kabinet predsjednika vlade Crne Gore,

CC: Nacionalni koordinacioni tim za zarazne bolesti,

CC: Kabinet ministra saobraćaja i pomorstva,

CC: Kabinet ministra zdravlja,  

CC: Kabinet direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore,

CC: Prof. dr Vesna Miranović, šefica operativnog štaba za koordinaciju realizacije mjera za sprječavanje širenja koronavirusa,

CC: g-din. Muamer Hajdarpašić, državni sekretar MSP.

 

Poštovani ministre Simović,

Obraćamo vam se povodom svakodnevnih upita mnogobrojnih kolega pomoraca u pravcu revidiranja važećih pravila u uslovima epidemije Covid-19, a koji se odnose na obaveznu izolaciju (karantin) za naše državljane nakon povratka u zemlju.

I pored najveće naše želje da se što prije obradujemo završetku aktuelne epidemije i da postanemo prva država bez oboljelih od aktuelnog koronavirusa na Evropskom kontinentu, zaista ostaje veliko pitanje određene vrste diskriminacije na koju nam uporno ukazuju kolege koje se trenutno nalaze u karantinu odnosno izolaciji.

Naime, činjenica da posade jahti pristiglih u Crnu Goru, konkretno u marinu Porto Montenegro, imaju obavezu na samoizolaciju u trajanju od samo 14 dana, u što se, kako saznajemo, računa i period od isplovljenja iz prethodne luke, ukazuje na određenu vrstu protekcionizma. Zaista ne želimo da vjerujemo da se urgencijama, mimo protokolarnih i za ove uslove epidemije neprimjerenih, došlo do kompromisnih riješenja koja kako primjećujemo nisu primjenjiva i na ostale naše kolege pomorce, pa dalje i na sve ostale građane koji su se vratili u Crnu Goru. Takvi propisi zaista ukazuju na veliki stepen nepovjerenja u odgovornost naših državljana u odnosu na inostrane državljane koji sticajem okolnosti privremeno borave u Crnoj Gori i slobodno se mogu kretati nakon isteklih 14 dana samoizolacije.

Osim što sprovedene mjere na kopnenim graničnim prelazima, kao ni na putu od granice do opredijeljenog karantina, ne ukazuju na ozbiljnost niti na odlučnost da se pomorci povratnici iz inostranstva tretiraju na epidemiološki primjeren način, tako ni razlike u primjeni propisanih mjera za pomorce sa jahti koje uplovaljavaju u naš akvatorij u odnosu na pomorce povratnike avio/kopnenim putem, ne doprinose najsretnijem prevazilaženju ove situacije. Posebno napominjemo spoznaju o tome da sve ove mjere takođe nisu primjenjive na ostale kolege iz sektora međunarodnog teretnog transporta, konkretno drumskog.  

Ovom prilikom još jednom želimo naglasiti činjenicu da su naše kolege na trgovačkim i putničkim brodovima protekli period nesumnjivo proveli u višemjesečnoj izolaciji na svojim brodovima, te da su u potpunosti svjesni neophodnosti poštovanja svih od vaše strane novopropisanih mjera a koje bi mogle biti efikasna alternativa izolaciji u ukupnom trajanju od 28 dana. Vjerujemo da je o uticaju i poslijedicama koje tako dugotrajna odvojenost i izolacija može ostaviti na mentalno zdravlje naših kolega suvišno i govoriti.

Ako za primjer uzmemo aerodrom u Beču koji nudi mogućnost brzog testa na ulasku u Austriju kao zamjenu za period samoizolacije od 14 dana, ili primjer Hrvatske u koju osim hrvatskih državljana i ostali državljani EU mogu ulaziti bez ograničenja, vjerujemo da je naša sugestija o revidiranju postojećeg sistema kontrolisanja i izolacije povratnika u potpunosti opravdana. Uzevši u obzir mogućnost testiranja, te detaljno razrađenih protokola provjeravanja i prijavljivanja zdravstvenog stanja nadležnim službama, vjerujemo da će ova naša urgencija biti razmotrena i da će na slijedećem zasjedanju Nacionalnog Koordinacionog Tijela biti donijeti racionalna odluka o aktuelnom problemu odnosno period ukupne izolacije biti smanjen na razuman nivo.

Iskoristili bi priliku da Vam ukažemo i na primjedbe naših kolega na izuzetno loše životne odnosno smještajne uslove u karantinu Igalo tj. dijelu instituta dr.Simo Milošević, za razliku od nekih drugih karantinskih smještaja npr. u Ulcinju, koji je za svaku pohvalu.

U iščekivanju što skorijeg odgovora.