AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 427
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Obraćanje povodom nemogućnosti polaganja ispita u Lučkim kapetanijama

01/04/2020

Poštovani ministre Nurković,

Obraćamo Vam se povodom činjenice da još uvijek nijesmo dobili odgovor/obrazloženje povodom naše inicijative upućene 18.03.2020. a vezano za privremeni način rada Lučkih kapetanija po Vašim instrukcijama datiranim 16.03.2020.

Obzirom da nam se sve veći broj kolega pomoraca javlja sa prigovorima vezanim za nemogućnost polaganja pojedinih završnih ispita u Lučkim kapetanijama, ovim putem želimo da Vas podsjetimo na našu inicijativu o iznalaženju načina za organizovanje polaganja zaostalih ispita kandidatima koji za tim imaju potrebu. Naime, određen broj kandidata je odslušao obuku ko kraja ali ih je stupanje na snagu vanrednih mjera 16.03.2020. zateklo u fazi završnih polaganja i na taj način na neodređeno vrijeme odložilo mogućnost završetka, što za posljedicu ima neizdavanje ovlašćenja, a samim tim i nemogućnost radnog angažovanja.

Kao što smo se mogli uvjeriti, na vratima Lučke kapetanije Kotor istaknute su informacije o procedurama izdavanja ovlašćenja, produžetku registracije plovnih objekata te izdavanju vinjeta. Međutim, mogućnost za polaganje ispita očigledno nije predviđena.

Obzirom da su Lučke kapetanije operativne, te da raspolažu prostornim kapacitetima za održavanje socijalne distance, ne vidimo razlog zbog čega se mladim kolegama ne bi izašlo u susret i omogućilo završno polaganje. U krajnjoj liniji, ukoliko epidemiološka zabrinutost nadjačava volju da se ovim mladim ljudima pomogne u smislu njihove spremnosti da po smirivanju aktuelne situacije budu raspoloživi za odlazak na brod, ispitna komisija može provjeriti njihovo znanje i putem online video konferencijske veze. Takav vid polaganja ispita ne bi trebao predstavljati problem, naročito sada kada se takva vrsta komunikacije primjenjuje svuda u svijetu i na svim nivoima obrazovnog sistema.

Vjerujemo da bi u ovom periodu prepunom izazova svako od nas trebao napraviti određen napor koji će za rezultat imati pozitivan odjek i na taj način izbjeći negativne konotacije koje se u ovom vremenu socijalne izolovanosti, ali i izražene aktivnosti na društvenim mrežama, uvijek multipliciraju kroz eho antagonističkog karaktera.