AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 427
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Odgovor resornog Ministarstva o mogućnosti polaganja ispita u Lučkim kapetanijama

02/04/2020

Obavještavamo sve zainteresovane kolege da smo na naš upit o mogućnosti polaganja ispita u uslovima važećih privremenih mjera propisanih uslije epidemije korona-virusa Covid-19, iz resornog Ministarstva dobili slijedeći odgovor u kom se navodi:

“Shodno mjeri Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, donijetoj 31. marta 2020. godine produžava se do 15. aprila 2020 godine primjenjivanje privremenih mjera koje su donijete 15. marta 2020. godine, pa stim u vezi vas informišemo da nakon konsultacija sa Lučkim kapetanijama Bar i  Kotor i Ispitnim komisijama, ministar, gosp. Osman Nurković donosi uputstvo o neodržavanju  ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja do srijede 15. aprila 2020. godine.

Gore navedeno je odlučeno, kao što je i pomenuto, uz konsultaciju sa Lučkim kapetanijama Bar i Kotor i Ispitnim komisijama, a prije svega uz poštovanje mjera Nacionalnog Koordinacionog Tijela kojima se prvenstveno vodi računa o zdravlju građana Crne Gore uključujući  i zdravlje članova Ispitnih komisija i kandidata , pomoraca koji treba da polažu.”

Shodno gore navedenom, iz Ministarstva mole za dodatno strpljenje.

U odgovoru na dopis, sa strane našeg udruženja iskazana je nada da će se, u vremenu pred nama, ipak iznaći određene mogućnosti za alternativnim načinima polaganja ispita.