AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 409
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Sastanak sa predstavnicima pomorskih udruženja i Bokeljske mornarice

21/11/2017

Na inicijativu Bokeljske mornarice 18. novembra u Domu Mornarice u Kotoru održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja pomoraca Crne Gore. Na sastanku su učestvovali admiral Antun Sbutega, viceadmiral Ilija Radović, predsjednik Odbora Mornarice za pomorske tradicije i predsjednik Sindikata pomoraca Crne Gore Saša Milošević, potpredsjednik Upravnog odbora Mornarice Branimir Maslovar, kao i predsjednik Unije pomoraca Crne Gore Neđeljko Radulović, predsjednik Skupštine Unije pomoraca Vlado Vučetić, podpredsjednik Unije pomoraca Goran Jablan, član Upravnog odbora Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore Janko Milutin i član Udruženja pomorskih strojara Crne Gore Vasilije Kusovac.

Tema sastanka je bila saradnja organizacija i udruženja koje se bave pomorstvom i promocija pomorstva u Crnoj Gori. Ova inicijativa koju je pokrenula Mornarica, nastarija organizacija pomoraca koja postoji već 1208 godina i koja i danas, pored ostalog, ima zadatak da promoviše razvoj pomorstva, je prihvaćena od svih udruženja pomoraca. Iznesene su brojne ideje i inicijative za buduću saradnju i za zajedničke projekte i dogovoreno da se elaborira program zajedničkih akcija i projekata. Isto tako, dogovoreno je da se sa istim ciljem organizuju sastanci sa predstavnicima pomorskih škola i fakulteta, pomorske privrede i pomorske uprave.