AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 427
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Zajedničko obraćanje Premijeru Crne Gore - Mogućnost zapošljavanja pomoraca u uslovima pandemije Covid19

01/04/2020

Poštovani gospodine Marković,

Obraćamo Vam se povodom formiranja radne grupe za pružanje pomoći privredi i preduzetnicima u cilju očuvanja resursa, zaposlenih i djelatnosti.

Uzevši u obzir činjenicu da je trenutno radno angažovano oko 3000 pomorca i da se radna angažovanost naših pomoraca realizuje izvan naše zemlje, ovim putem Vam želimo ukazati na potrebu da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom (Key Transport Workers - eng.prev.) po ugledu na zemlje EU i Veliku Britaniju koje su već donijele određene mjere u tom pravcu. Obzirom na specifičnost situacije, takav status bi pomorcima omogućio da, kad se za tim ukaže potreba, bez odlaganja i ograničenja otputuju u predviđenu luku ukrcaja, odnosno da se vrate u zemlju tj. mjesto prebivališta.

Želimo naglasiti da se po ovom pitanju i na međunarodnom nivou od strane izuzetno uticajnih organizacija, kao što su Međunarodna komorska brodarska organizacija (ICS) i Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF), 19.03.2020. već pokrenula inicijativa ka relevantnim institucijama koje djeluju u okviru Ujedinjenih Nacija.

Takođe, Komisija EU je 17. odnosno 23. marta donijela preporuke svojim članicama za uspostavljanje „zelenih" ili slobodnih prolaza na graničnim prelazima, odnosno zaštitnim mjerama  u cilju zaštite zdravlja i obezbjeđivanja dostupnosti roba i osnovnih usluga. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services). Ovim uputstvima našim pomorcima se priznaje status "transportnih radnika" i time omogućava slobodan prolaz do EU luka u cilju ukrcaja odnosno iskrcaja sa broda. Međutim, ova mjera u praksi, zbog različitog tumačenja pojedinih zemalja članica EU još nije sprovedena za naše pomorce. Takođe, ova uputstva imaju privremeni karakter i traju 30 dana.      

Uprkos činjenici, u našem dijelu svijeta, da je smjene brodskih posada trenutno jako teško realizovati, posljednje najave ukazuju da bismo uskoro mogli imati bolju prohodnost prema određenim destinacijama koje već daju naznake olakšavanja prohodnosti na aerodromima i ka lukama. 

Shodno svemu navedenom, podnijeli bismo sljedeće prijedloge neophodnih koraka koji bi državna administracija preduzela u pogledu omogućavanja pomorcima da realizuju svoj radni angažman:

-          Obratiti se predstavnicima EU u našoj zemlji u cilju poštovanja preporuka Komisije EU a koja se odnosi na nesmetani prolaz naših pomoraca ka lukama EU kao i iz luka EU ka Crnoj Gori.  Takođe, da nakon isteka gore pomenutih privremenih mjera donešenih 23.3.20. EU Komisija produži sa ovim mjerama sa rokom trajanja od najmanje 3 mjeseca. Ovim bi se omogućilo našim pomorcima da budu ravnopravni sa ostalim pomorcima iz zemalja EU.

-          Obratiti se predstavnicima ili organima Republike Hrvatske, kao članice EU i nama najbliže EU granice, da omogući tranzit našim pomorcima do luka EU ili aerodroma a na osnovi preporuke Komisije EU od 23.3.20. odnosno bez prethodnih uslovljavanja kako je sada slučaj.

-          Dostupnost određenog broja testova na novi korona-virus Covid-19 u medicinskim tj. epidemiološkim ustanovama a koji bi bio dostupan pomorcu prije početka putovanja odnosno ukrcaja na brod.

-          U skladu sa rezultatima testa, zdravstvena ustanova bi pomorcu izdala odgovarajuće Zdravstveno uvjerenje/potvrdu na engleskom jeziku.

-         Dostupnost određenog broja zaštitnih maski sa većim nivoom zaštite, te dezinfekcionih sredstava za suvo pranje ruku u pakovanjima adekvatnim za uslove putovanja, a koji bi se stavili na raspolaganje pomorcima prije početka putovanja odnosno ukrcaja na brod.

-          Eventualna asistencija Ministarstva vanjskih poslova u slučaju da je pomorcu potrebna određena viza u nekoj od ambasada koja je trenutno obustavila prijem stranaka uslijed privremenih zaštitnih mjera u borbi protiv novog korona-virusa Covid-19.

-          Usaglašavanje instrukcija i procedura za nesmetano kretanje pomorca do izlazne tačke tj. graničnog prelaza.

-          Sve gorepomenute troškove snosio bi pomorac odnosno Agencija za ukrcaj ili Brodovlasnik.

 

U skladu sa navedenim, a uzevši u obzir obostrane interese, nominovati kontakt osobu u nacionalnoj avio kompaniji Montenegro Airlines kao referenta za ugovaranje eventualnih čarter letova za pomorce ka tranzitnim aerodromima a koji bi bili definisani kroz direktne pregovore sa pomorskim kompanijama tj. agencijama za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca odnosno njihovim predstavnicima u zemlji.

Takođe, molimo Vas da nam javite određenu kontakt osobu u novoformiranoj radnoj grupi, koja će biti zadužena za pomorce i sa kojom možemo ubuduće komunicirati i sarađivati.

Vjerujemo da je suvišno podsjećati na značaj koje pomorstvo odnosno crnogorski pomorci imaju u nacionalnoj ekonomiji. Iz tog razloga želimo naglasiti važnost da u ovom a takođe i u post koronavirus vremenu, za sve nas izuzetno izazovnom periodu, održimo konkurentnost i dostupnost naših pomoraca na svjetskom pomorskom tržištu, a samim tim i egzistenciju velikog broja porodica, što možemo postići samo uz bezrezervnu podršku matične države Crne Gore i Vas kao predstavnika državne administracije.

 

 

U nadi da će naši prijedlozi biti uzeti u razmatranje i prihvaćeni,

S poštovanjem,

Kap. Neđeljko Radulović, Unija Pomoraca Crne Gore

Kap. Nenad Lazović, Udruženje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore

Kap. Marijo Pilastro, Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore

 

Kotor, 31.03.2020.

 

C.c. EU Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services - https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf

 

Takođe, u prilogu možete naći i najnovije Cirkularno pismo organizacije IMO, a vezano za aktuelnu temu.

 

 

  • ➤ C.c. EU Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION