AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 537
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Inicijativa za elektronsko obnavljanje dokumenata pomorca predstavljena državnoj upravi

15/04/2024

Kolege pomorci,
 
Krajem sedmice, predstavnici Unije Pomoraca CG  su se sastali u prostorijama lučke kapetanije u Baru sa predstavnicima ministarstva kao i predstavnicima lučke kapetanije. 
Sastanak je održan na inicijativu ministarstva, a po ideji člana upravnog odbora unije koja je postala opšteprihvaćena i kao takva odmah predstavljena ministru Raduloviću kao i direktorici direktorata,gospođi Maji Mijušković. Oni su prepoznali ovo kao veliki, decenijski, korak naprijed u pomorskoj administraciji te dali zeleno svjetlo.
Ideja je da se pomorcima omogući elektronska "on- line"  komunikacija sa lučkim kapetanijama te skrati period čekanja I obaveza pomoraca. Naime,  plan je da se novim "softwerom" pomorcu između ostalog omogući:
 
• preuzimanje podataka potrebnih za procedure prvog izdavanja, obnove ili zamjene breveta,
•da se započne primjena i priznavanje on-line elektronskih uplatnica raznih taksi za iste, čime pomorci ne bi gubili vrijeme u redovima banki ili poštanskih ispostava.
• slanje zahtjeva za prvo izdavanje, obnovu ili zamjenu breveta  u elektrinskom paketu sa svim potrebnim dokumentima.
• da se prekinu prakse izdavanja i zahtjevanja nepotrebnih dokumenata koji se u slučaju krajnje potrebe mogu tražiti na uvid prilikom preuzimanja dokumentacije
 
Kao što ste upoznati pomorac osim finansiskih gubitaka prilikom administracije u lučkim kapetanijama ima značajne gubitke vremena.
Prvo se čeka red samo da bi se dobile informacije potrebne za proces, potom slijede fotografisanje, uplatnice, razna kopiranja i izvodi, preuzimanje fotografija te na kraju grupisanje i predaja na šalteru. U najboljem slučaju pomorcu oduzme od 2h do 3h. Ovo se mnogostruko povećava ako pomorac nije iz Kotora ili Bara već mora da putuje iz drugih gradova CG, a nerijetko iz inostranstva.
 
Novi program u ideji bi trebao pomorcu da dozvoli da sam pošalje sve potrebno, te da jedina obaveza bude lično preuzimanje gotovih dokumenata.
Tada  bi se takođe pružila i mogućnost  zaposlenicima u L.K. da u slučaju potrebe zatraže uvid u neki od dokumenata radi provjere.
 
Cilj sastanka je bio prezentovanje osnovne ideje,  gdje su pravnici lučke morali da sagledaju zakonske regulative i prostor u kojemu bi mogli manevrisati prilikom stvaranja uslova za tako nešto.
Vjerovatno će se tokom procesa otvarati  novi problemi ili pravne nedoumice koje će nadamo se biti riješavane u hodu.
 
Drago nam je da nas pravnici LK Bar, kao i prisutni lučki Kapetan nisu dočekali sa gardom ili odbojnošću, već su prihvatili ideju kao dobar put da se smanji obimna administracija, utrošak vremena, kancelarijskih sredstava i novca jer su nam saopštili da čak i sa smanjenim resursima su uspjeli obraditi rekordan broj zahtjeva u toku prošle godine.
 
Ostao je pozitivan utisak na kraju sastanka, gdje smo preuzeli  obavezu da sami napravimo pristupačan i pregledan model "user friendly interface " koji će služiti kao neka vodilica prilikom rada.
 
Nadamo se da je ovo početak koji će stvoriti dobre osnove za smanjenje obima posla i obaveza ne samo pomorcima već i lučkim uposlenicima te poslati duge redove pred šalterima lučke, pošte, banke, kopirnice u prošlost.