AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 469
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Izmještena LK Kotor

06/10/2021

Obavještavamo sve kolege i koleginice da je Lučka kapetanija Kotor privremeno izmještena i nalazi se u zgradi Lovćen osiguranja na Šuranju nadomak južnih vrata Starog grada (lokacija priložena). Kancelarije LK Kotor se nalaze od ulaza u zgradu na lijevoj strani, pod brojevima od 1 do 7 o čemu postoji obavještenje na samom ulazu.

https://www.google.com/maps/place/Lov%C4%87en+Osiguranje+AD/@42.4220967,18.7704262,43m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x134c33032217f5d3:0x2a69b6c613a45b00!8m2!3d42.4221396!4d18.7705798?hl=en