AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 538
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

O članstvu

 • Članovi Unije mogu postati svi pomorci koji u trenutku pristupanja Uniji aktivno plove, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Unije te na osnovu preporuke jednog od članova/ica a pod uslovom da se protiv njih u trenutku pristupanja UNIJI ne vodi krivični postupak. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor većinom glasova a članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i uplatom dogovorene članarine. O evidenciji članova Unije vodi se registar članova/ica za koji je zadužen jedan od potpredsjednika Upravnog odbora Unije.
 • Počasni član/ica Unije može biti svako fizičko ili pravno lice koje je posebnim zalaganjem doprinjela ostvarenju zadataka, ciljeva i razvoju Unije.
 • Član/ica može istupiti iz Unije davanjem pisane izjave o istupanju. A članstvo u Uniji prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredbi statuta ili narušavanja ugleda Unije. Članstvo se suspenduje u slučaju da je protiv člana/ice pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti. Ako je presuda oslobađajuća, članstvo se nastavlja, ako je osuđujuća – prestaje biti članom/com UNIJE.

Član/ica ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima/icama učestvuje u ostvarivanju ciljeva Unije;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Unije;
 • bira i bude biran/a u organe Unije;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Unije.

Član/ica je dužan/na da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Unije;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Unije;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor Unije.