AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 435
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Obavještenje o navodima vezanim za poresku politiku

05/06/2020

Poštovane kolege, obzirom na nedovoljno definisane i pogrešno interpretirane navode koje su počele kružiti na društvenim mrežama, a vezano za predmetnu poresku politiku o kojoj bi moglo biti riječi u toku rada novoosnovanog Koordinacionog tijela za pomorce, želimo da vas obavijestimo da Unija pomoraca Crne Gore nije inicirala razgovor na tu temu, donosila odluke o tome niti sugerisala Vladi Crne Gore u vezi riješavanja pitanja poreske politike ka pomorcima.

Želimo naglasiti očigledno nedovoljno poznatu činjenicu da Zakon o porezu već postoji, i u našem slučaju je definisan na slijedeći način:

Prema članu 2 stav 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list RCG”, br.65/01, 80/04 i “Službeni list CG”, br.40/08, 86/09 … 67/19) poreski obveznik poreza na dohodak je rezidentno lice, odnosno nerezidentno fizičko lice (strano lice) koje ostvari dohodak iz izvora utvrđenih ovim zakonom.

Članom 3  stav 1 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica je propisano da je rezidentno fizičko lice u smislu ovog zakona, fizičko lice koje na teritoriji Crne Gore ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa i boravi na teritoriji Crne Gore više od 183 dana u poreskoj godini. Član 4 u stavu 1 navedenog zakona propisuje da je predmet oporezivanja rezidenta dohodak koji rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore. Rezidentnom poreskom obvezniku koji ostvari dohodak van Crne Gore i koji plaća porez na dohodak u drugoj državi odobrava poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi (izbjegavanje dvostrukog oporezivanja) kako je propisano članom 44 navedenog zakona.

Član 10 jasno propisuje poresku stopu:


(1) Stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice.
(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, na lična primanja koja su iznad iznosa prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori prema podacima organa nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: prosječna zarada), stopa poreza na dohodak iznosi 11%, na iznos primanja iznad prosječne zarade.

https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-porezu-na-dohodak-fizickih-lica.html

Kako se iz gore navedenog može vidjeti, naš Zakon o porezu na dohodak je vrlo sličan hrvatskom Pomorskom zakoniku koji takođe propisuje 183 dana kao vremensku odrednicu a koji se, da naglasimo, pokazao kao nedovoljno dobro definisan.


Dakle, ponavljamo: Zakon postoji ali se iz malo poznatih razloga do sada nije primjenjivao. Kriza izazvana novim korona-virusom Covid-19 je aktuelizovala i vjerovatno prenaglasila ovo pitanje a samim tim dovela u zabunu kolege koji su uslijed nedovoljne informisanosti s razlogom reagovali.


Takođe, obzirom da se kroz pristupne pregovore Evropskoj Uniji pa i po Strategiji za razvoj pomorstva 2020 - 2030 pravni status pomoraca mora riješavati, očekivano je da svi detalji u najskorije vrijeme budu definisani pa po logici stvari i ovo izuzetno osjetljivo pitanje. Sa ili bez našeg učešća u tom procesu.


Vjerujemo da se kroz ponuđeno učešće u radu novoosnovanog Koordinacionog tijela za pomorce može postići mnogo više nego zauzimanjem ignorantskog stava na procese koji se tiču svih nas.


Iz sasvim očiglednih razloga, ovim putem pozivamo sve kolege i koleginice da podnesu konkretne konstruktivne predloge o ovom i svim ostalim pitanjima koja se tiču statusa pomoraca a za koje nađu da nijesu dovoljno dobro definisani u postojećim oblicima na e-mail adresu našeg udruženja: info@unijapomoraca.com


Ukoliko se odlučite uključiti u raspravu, kao referentni predlozi u smislu razmišljanja na ovu temu mogu biti uzeti primjeri Portugala, Engleske, Estonije gdje su primjenjive poreske stope jako stimulativne.


U sklopu ovog procesa mogle bi se napraviti napori u smislu definisanja mogućnosti uplaćivanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u toku boravka kod kuće. Takođe vrijedi razmotriti mogućnost dobrovoljnog uplaćivanja penzionog osiguranja pa čak i beneficiranog radnog staža.


Svjesni važnosti koju naši pomorci imaju za crnogorsko društvo uopšte, ovo bi mogla biti izuzetna prilika da se stvari riješe na najpovoljniji način za sve nas. Nadamo se da je svima jasno da jedemo isti hleb, te da ne bi dozvolili da se stvari razvijaju u neželjenom pravcu.