AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 394
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Obraćanje Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, 26.03.2019

26/03/2019

Poštovani,

Obraćamo vam se povodom izostanka konkretnog odgovora na inicijativu podnešenu dana 28.12.2018. od strane naše Organizacije, a koja se odnosi na izradu Strategije Pomorstva u Crnoj Gori kao pitanje od imperativnog značaja za cjelokupno crnogorsko pomorstvo.

Koristimo ovu priliku da vas podsjetimo da i par drugih inicijativa takođe čeka na vaš obećan odgovor. Konkretno to se odnosi na usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa najnovijim međunarodnim propisima, iznalaženje načina za podsticajem ukrcaja mladih pripravnika na inostranim pomorskim kompanijama, poboljšanje viznog režima za pomorce, adekvatna kontrola ustanova u okviru obrazovnog sistema za pomorce te kontinuiran nastavak ostvarivanja bilateralnih sporazuma sa drugim pomorskim zemljama, prvenstveno Evropske Unije.

Pitamo se da li je uzrok svemu navedenom nedostatak kadrova ili hroničan nedostatak volje predstavnika crnogorske administarcije da se pravovremeno pozabave zahtjevnom problematikom međunarodnih propisa iz ove oblasti a koja se pred njih postavlja.

Želimo naglasiti da proces usavršavanja sistema pomorstva u Crnoj Gori ne treba da bude kampanjskog karaktera već da u kontinuitetu prati i sprovodi sve međunarodne propise. Nažalost, nedovoljna koordinacija među Ministarstvima, a koja su od značaja za crnogorske pomorce, još uvijek evidentno usporava, pa čak i odlaže taj proces.

Takođe, u posljednjem periodu nisu vidljivi napori u smislu uređenja i sprovođenja legitimnosti u sistemu obrazovanja i obuke  pomoraca. Još uvijek je evidentna disproporcija u kvalitetu obuke pomoraca u pojedinim Centarima za obuku te, blago rečeno, problematično sprovođenje nastavnih programa na određenom tzv. Pomorskom Fakultetu sa pripadajućim ekspoziturama. Suvišno je ponavljati koliko loše postavljen sistem obrazovanja opstruiše i razjeda zdrav razvoj crnogorskog pomorstva.

Periodična evaluacija u ostalim sektorima Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao što su drumski i željeznički saobraćaj, je sasvim jasno predstavljena na internet stranici Ministarstva. Međutim, rezultati iz sektora pomorstva u okviru istog, nažalost, i dalje nisu vidljivi u očekivanoj mjeri. Pozdravljamo napore Ministarstva u infrastrukturnom spajanju Crne Gore sa zemljama u okruženju ali isto tako vas podsjećamo da pomorstvo, kroz djelovanje pomoraca, Crnu Goru promoviše i spaja sa cijelim svijetom.

Ovom prilikom naročito želimo pohvaliti napore koji su učinjeni u protekla tri mijeseca a odnose se na unaprijeđivanje odnosa u sektoru pomorstva sa Grčkom, Italijom kao i sa ostvarenim sporazumom sa Saint Vincent i Grenadinima. Nadamo se da pokrenuti zamajac u postizanju bilateralnih sporazuma neće posustati.

Svi gore pomenuti navodi su proizvod strahovanja da inertnost administrativnog sistema, a koja se do sada činjenično reflektovala kroz ogromnu većinu propisa donešenih u nesuglasici sa vremenskim odrednicama koje relevantne međunarodne organizacije propisuju, gotovo uvijek rezultira provizornim i nekvalitetnim rješenjima. Kao što znamo, poslijedice takvog odloženog i često štetnog djelovanja, dodatno kombinovane sa uticajem raznoraznih usko-interesnih lobija, uvijek padaju na teret pomoraca i višestruko se odražavaju na njihov profesionalni odnosno radni angažman. O moralnom aspektu ovakvog pristupa kao i o nedostatku motivacionog faktora koji bi trebao biti permanentno njegovan kod mlađih pomoraca, u sadašnjoj fazi unaprijeđivanja crnogorskog pomorstva, izlišno je i govoriti.

S poštovanjem,

Upravni odbor Unije pomoraca Crne Gore

U Kotoru, 26-marta-2019