AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 538
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Predstavljanja idejnog rješenja tzv. "Program za pomorce".

14/06/2024

Dana 27.05.2024. godine, u prostorijama Ministarstva saobraćaja i pomorstva, na inicijativu Unije Pomoraca Crne Gore, organizovan je sastanak sa svrhom predstavljanja idejnog rješenja tzv. "Program za pomorce".


Kao što se već pominjalo u predhodnim tekstovima, ideja je da se pomorcima omogući elektronsko dostavljanje potrebne dokumentacije potrebne za prvo izdavanje, obnovu ili zamjenu breveta. Na taj način da se izbjegne potreba fizičkog prisustva pomorca, bezpotrebnog čekanja na šalterima lučkih uprava, fotografisanja, uplatnica sa šaltera banki ili pošte itd. Cilj je da pomorac sve odradi 'on line' iz udobnosti svoje kuće, te jedino po prijemu obavještenja o gotovom dokumentu dođe i fizički podigne sa šaltera isti.Važno je napomenuti da je ovo opcija, te da bi I dalje bila dostupna procedura koja je sada aktuelna.


Sa strane Ministarstva bila je prisutna direktorica direktorata gospođa Maja Mijuškovic kao i predstavnici IT sektora.


Pripremljene/pokazane su dvije varijante,  prostija i naprednija (efektivnija) jer nismo bili upoznati sa trenutnim IT mogućnostima, dostupnim bazama, poznatim informacijama. Bili smo veoma prijatno iznenađeni da velika većina dokumenata potrebnih pomorcu se nalazi već dostupno u sistemu, što bi olakšalo posao kako programerima tako sjutra i pomorcu kao korisniku. To su razlozi zbog kojih je odlučeno da se krene u realizaciju složenije ali djelotvornije verzije. Uvidjeli smo da samo neka dokumenta koja su "promjenjljiva" kao što su: izvod iz navigacije, ljekarsko uvjerenje, ili novi pasoš će biti obaveza pomorca prilikom ažuriranja svoje lične baze podataka. Ostali podaci (kopije breveta) će već  biti u sistemu. Takođe pomorac bi trebao imati jasan uvid u trajanje svojih dokumenata, gdje bi ga isti sistem upozoravao o dokumentima koji su 1 godinu pred isticanjem ili su istekli. Postojao bi I direktan vid komunikacije izmedju stranaka gdje bi se primala obavještenja od strane lučke kapetanije, kao na primjer da je dokument izrađen I spreman za podizanje sa šaltera.

IT kompanija je pohvalila nacrte idejnog programa i upute, te će pristupiti izradi probne verzije. O tome će pomorci naravno biti pravovremeno obavješteni.

Nadamo se kada sve bude gotovo, i ako se pokaze djelotvorno dovede do prerastanja u "Aplikaciju za pomorce" sa puno joŠ olakšica i dodataka, podataka potrebnih pomorcu.