AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 448
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Prezentacija aktivnosti u vezi nacionalnog plana prevencije zagađenja mora u slučaju vanrednih situacija

24/06/2021

U našim prostorijama u Kotoru je 14.06.2021 održana prezentacija i upoznavanje prisutnih članova upravnog odbora našeg udruženja sa aktivnostima u vezi predviđenog novog nacionalnog plana za sprječavanje zagađenja mora u slučaju vanrednih situacija. Prezentaciju je održao Capt. Joe Small (Gorton Consultancy Limited), konsultant angažovan od strane Vlade Crne Gore, uz prisustvo Darinke Joksimović, više savjetnice UPS-a za pitanja sprječavanja zagađenja mora sa brodova.

U skladu sa OPRC konvencijom iz 1990 god. (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation), kao i OPRC HNS Protokolom iz 2000 god. (Protocol on Preparedness, Response and Coordination To Pollution Incidents By Hazardous And Noxious Substances), potrebno je sačiniti plan mjera za sprječavanje zagađenja mora na nacionalnom nivou, ili u kooperaciji sa drugim državama.

Cilj prezentacije je bio, osim upoznavanja predstavnika Unije pomoraca sa do sada učinjenim, takođe i iznalaženje najboljeg modaliteta po kome bi se i naše udruženje uključilo u planirane aktivnosti i dalo svoj doprinos. Postignuta je saglasnost članova upravnog odbora o potrebi našeg uključivanja. Iz UPS-a nam je potvrđeno da će se, nakon usvajanja nacionalnog plana, krenuti u pregovaranje oko formulacije sporazuma sa sa Unijom pomoraca, kao i drugim zainteresovanim strukovnim udruženjima i NVO-ima.