AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 448
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Sretan Međunarodni dan pomoraca

24/06/2021

Svim koleginicama i kolegama, kao i njihovim porodicama, čestitamo Međunarodni dan pomoraca, a koji je ujedno i dan našeg udruženja. Nadamo se da će ga svi proslaviti u dobrom zdravlju i raspoloženju te da ćemo bar na jedan dan skrenuti misli sa proteklog perioda koji je bio ispunjen brojnim ograničenjima koje nam je nametnula još uvijek aktuelna pandemija.


Ovo je dan kada sva sjećanja na teške trenutke treba da budu zamjenjena optimizam koji će nam dati dodatnu motivaciju u postizanju što boljih rezultata u našoj profesionalnoj karijeri jer, nesumnjivo je ovaj turbolentan period još jednom naglasio važnost koju mi pomorci imamo ne samo u smislu dobrobiti naših najbližih, već i za širu crnogorsku društvenu zajednicu.


Proglašavanje pomoraca ključnom radnom snagom, prepoznavanje naših pomoraca od strane državne administracije u smislu dodjeljivanja prioriteta u vakcinaciji protiv novog koronavirusa kao neophodnost u realizaciji radnih angažmana, uključivanje u procese iz oblasti spriječavanja zagađenja crnogorskog mora i priobalja, nedavno potpisivanje bilateralnog sporazuma o priznavanju pomorskih certifikata Crne Gore sa Velikom Britanijom, te sasvim izvjesna realizacija usaglašavanja i izrade novih pomorskih dokumenata, su samo dio aktivnosti i aktuelnosti koje se tiču crnogorskog pomorstva na koji ćemo se osvrnuti a koji nesumnjivo ostavljaju prostora za značajnu dozu entuzijazma. Kako za postojeće, tako i za sve buduće pomorce.


Svima onima koji su kod kuće želimo da se provesele sa svojom porodicom i prijateljima a onima na brodu da propisno proslave sa svojim kolegama.