AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Sastanak sa predstavnicima JU Centar za Stručno Obrazovanje

09/12/2017

Obavještavamo sve naše članove, kao i ostale zainteresovane pomorce, da je u toku izrada dokumenta kojim se utvrđuju standardi zanimanja iz sektora Saobraćaj i komunikacije (podsektor Saobraćaj, oblast Pomorstvo, brodarstvo i transport) za sljedeća pomorska zanimanja:

  • Nautički oficir na upravljačkom nivou (nivo V)
  • Nautički oficir na radnom nivou (nivo IV1)
  • Brodski kormilar (nivo III)
  • Brodomašinski oficir na upravljačkom nivou (nivo V)
  • Brodomašinski oficir na radnom nivou (IV1)
  • Brodski mazač (nivo III)

Na osnovu ovih standarda, radiće se inovirani obrazovni programi za navedena zanimanja. Tim povodom, JU Centar za Stručno Obrazovanje nam je dana 27.11.2017 uputio dopis i tražio mišljenje Unije o dostavljenim nacrtima standarda. U odgovoru, (pogledati link ispod), naveli smo da rad na standardizaciji pomorskih zanimanja mora biti baziran na već postojećim i obavezujućim pomorskim standardima, datim u STCW konvenciji. Svi zahtjevi STCW konvencije, u pogledu kompetencija, znanja i stručnosti, moraju biti dosljedno uključeni i predstavljati nacionalni standard pomorskih zanimanja.
Međutim, upoređujući dostavljene nacrte sa STCW zahtjevima, utvrdili smo da to nije slučaj u potpunosti, uz činjenicu da su neki standardi (osobito za zanimanja brodski kormilar i brodski mazač) izuzetno široko postavljeni.

Na poziv Centra za stručno obrazovanje, predstavnici Unije su prisustvovali sastanku koji je održan u Srednjoj pomorskoj školi Kotor, dana 07.12.2017. Sa naše strane, prisutni su bili: Nikola Tučević, Patrik Matoš, Vladimir Vučetić i Goran Jablan. Osim predstavnika JU Centar za stručno obrazovanje, sastanku je prisustvovao i direktor Srednje pomorske škole Kotor, g. Veljko Botica. Na sastanku smo ponovili naše stavove, vezano za neophodnost uzimanja u obzir zahtjeva STCW konvencije u potpunosti. Obrazložili smo zašto je to neophodno, dali dodatna pojašnjenja, te pružili argumente za našu tvrdnju: u prvom redu izvještaj EMSA inspekcije iz 2015. godine, u kojem se navode čak 22 nedostatka, od čega 6 vezano za sistem školstva i sistem obrazovanja pomoraca. U suprotnom, nacionalni standardi pomorskih
zanimanja neusaglašeni sa STCW zahtjevima, na osnovu kojih se rade obrazovni programi, rezultiraće neizostavnim ponavljanjem ranijih nedostataka i ugrožavanjem položaja crnogorskih pomoraca na međunarodnom tržištu pomorske radne snage. Još jednom smo ukazali na činjenicu da se, preko naših leđa, nastavljaju prelamati različiti parcijalni interesi mnogih učesnika u procesu obrazovanja, obuke i sertifikacije pomoraca, ne vodeći računa o široj slici, kao i o tome kako ti interesi utiču na položaj crnogorskih pomoraca na nacionalnom i međunarodnom planu.

Zbog svega navedenog, nadamo se da će zahtjevi Unije biti ozbiljno shvaćeni, te da ćemo dobiti kvalitetne standarde pomorskih zanimanja i na osnovu njih dobro urađene obrazovne programe, koji mogu izdržati bilo čiju provjeru. Nastavljamo sa pažnjom pratiti rad na izradi nacionalnih standarda pomorskih zanimanja, o čemu ćemo vas obavještavati putem naše internet stranice.