AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 369
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Sastanak u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva 1.Februar 2019

25/02/2019

Sa zakašnjenjem ( tehnički razlozi ) želimo da obavijestimo naše članove kao i sve ostale pomorce o ishodu još jednog u nizu periodičnih sastanaka koji su naši članovi imali sa čelnicima resora Pomorstva u Vladi Crne Gore 1.Februara 2019.godine .
Od strane Unije sastanku su prisustvovali pomorci Nikola Tučević , Vladimir Vujović i Vlado Vučetić dok su iz Ministarstva prisustvovali Muamer Hajdarpašić , Vladan Radonjić i Kenan Duraković .
 
Resor je, u saradnji sa MUP-om, nastavio da i dalje razvija softversko rješenje sa detaljnjijim osvrtom na izradi baze podataka , objedinjavanju sistema Lučkih kapetanija , izradi biometrijskih matrikula i štampanju breveta/sertifikata/endorsmenta u formatima koji će biti usklađeni sa konvencijom ILO 185 . I dalje se radi intenzitetom koji će obezbijediti da sistem zaživi od 1.Jula 2019.godine dok bi potpuno bio operativan od 1.Januara 2020.godine nakon čega bi stari način izdavanja matrikula i breveta otišao u istoriju . Novost u odnosu na prošle sastanke je da bi u Kapetanijama trebala biti instalirana "biometrijska" foto-oprema ( kao ona u MUP-u ) i slike na brevetima se više neće lijepiti nego će biti integrisane .
Postojeće elektronske baze podataka ( najčešće je to Excel file ) će se ažurirati tako što će se pokušati retroaktivno unijeti "navigacija" pomoraca tako da izvodi iz navigacije više neće biti veliki problem kao što su sada npr. u kotorskoj Lučkoj kapetaniji .
 
Još jednom je detaljno objašnjena situacija po pitanju bilateralnog sporazuma sa Italijom te su data dodatna objašnjenja sobzirom na komplikovanost situacije u samom italijanskom Ministarstvu pomorstva i transporta . Veoma brzo možemo očekivati i susret zvaničnika našeg Resora sa Ambasadorom Italije u Crnoj Gori kojem bi mogli prisustvovati i predstavnici Unije pomoraca .
 
Nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma sa Portugalom i Saint Vincentom , dobili smo informaciju da je Francuska i zvanično uputila Crnoj Gori zahtjev za potpisivanje bilaterala što je izuzetan uspjeh i može služiti kao primjer ostalim članicama EU .
Crna Gora i Grčka treba da potpišu čitav set bilateralnih ugovora tako da će se u sklopu toga naći i onaj koji se tiče uzajamnog prepoznavanja i priznavanja sertifikata pomoraca . Neki konkretniji koraci i rezultati se očekuju do kraja Februara 2019.godine .
 
Unija pomoraca ima saznanja da Belgija , Holandija , Irska i Finska čekaju zvaničan zahtjev Crne Gore u smislu obostranog priznavanja sertifikata pomoraca kako bi potpisali bilateralni sporazum sa našom Administracijom i ta informacija je dostavljena resornom Ministarstvu na daljnje postupanje .
 
Takođe , resorno Ministarstvo vodi intenzivnu komunikaciju sa USA Ambasadom u Podgorici radi produženja viza pomorcima što bi nam značajno olakšalo ukrcaje kao i opšti rejting .
 
Sa novim informacijama javićemo se nakon sledećeg sastanka .