AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 531
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

AMCAM

AMCAM

Udruženje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore

Adresa: Peluzica b.b. 85330, Kotor – Crna Gora

Tel.: +382 (0)32 304 672
Fax.: +382 (0)32 325
E-mail: info@amcam.orgamcam@amcam.org
Web: www.amcam.org