AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 394
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Detalji o transferu crnogorskih pomoraca u uslovima pandemije Covid-19

07/05/2020

Obavještavamo sve zainteresovane kolege o osnovnim procedurama i korisnim informacijama prilikom tranzita pomoraca kroz zemlje Evropske Unije tokom odlaska i povratka sa broda u uslovima pandemije virusa Covid-19.


Na ovaj korak smo se odlučili uslijed intezivnog obraćanja kolega sa raznim upitima kao očiglednom posljedicom nedovoljne dostupnosti informacija na službenim internet stranicama Ministarstva saobraćaja i pomorstva.


Kao referentan primjer za ukrcaj naših pomoraca uzet je put preko republike Hrvatske, kao geografski nama najbliže članice Evropske Unije i let sa zagrebačkog aerodroma kao jedinog većeg aerodroma u okruženju koji je trenutno operativan.


Napominjemo da uz sve navedeno, određene ukrcajne luke mogu tražiti i dodatnu dokumentaciju, jer se situacija uslijed aktuelne pandemije mijenja na dnevnom nivou, a o čemu informacije mora obezbjediti Agencija u luci ukrcaja. Takođe želimo naglasiti da se procedure odnose prvenstveno na Evropske aerodrome tj luke, a sve u skladu sa odlukom Evropske Komisije.

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7281-2020-INIT/hr/pdf

Prilikom odlaska na brod potrebno je obezbjediti slijedeće:


-    Poziv na brod, odnosno garantno pismo Agencije ili predstavnika brodovlasnika o radnom angažmanu;
-    Važeću avionsku elektronsku kartu;
-    Važeća Lična pomorska dokumenta te aktuelni Ugovor o zaposlenju kao dokaz o profesionalnom angažmanu;
-    Nakon primitka garantnih pisama, sa svim potrebnim detaljima, potrebno je definisati način transporta, odnosno odlučiti se između rent-a-car opcije i angžovanja taxi službe. Nakon definicije detalja transporta od graničnog prelaza Karasovići (HR) do aerodroma u Zagrebu (ime šofera ili firme i broj registarskih tablica automobila kao i koridor koji će biti korišten za tranzit kroz Hrvatsku) potrebno je javiti se Ministarstvu saobraćaja i pomorstva (MSP): kap. Vladan Radonjić – Gen. dir. Direktorata za pomorski saobraćaj – email: vladan.radonjic@msp.gov.me, tel.: +382 20 482 197 i mob. tel.: +382 69 333 252
-   Uvjerenje o međugradskom transportu do graničnog prelaza Debeli Brijeg u slučaju ukrcaja na brod ili za neke druge potrebe vezane za radni angažman. Svaka agencija za posredovanje pri zapošljavanju svom pomorcu može da izda pomenutu potvrdu.
-   Za sve one koji nemaju agenta za posredovanje pri ukrcaju u Crnoj Gori, Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu izdaje Uvjerenje o međugradskom transportu za potrebe pomoraca koji idu na brod pa čak i na ljekarski pregled. Ovaj dio se naravno ne odnosi na pomorce iz Herceg-Novog obzirom da se ta opština graniči sa teritorijom Republike Hrvatske.
-   Nakon dobijanja potrebnih podataka MSP će dalje obavjestiti Ministarstvo vanjskih poslova koje će obezbijediti dozvolu za svaku etapu putovanja:
1.    za prelaz od graničnog prelaza Karasovići (HR) do aerodroma u Zagrebu, i
2.    za letove od Zagreba pa do krajnjeg odredišta.
MSP će odobrene dozvole proslijediti pomorcu putem e-maila.
-   Potrebno je obezbijediti dovoljnu količina zaštitnih maski i rukavica za kompletno putovanje. Eventualno i dezinfekciono sredstvo za suvo pranje ruku.
-   Zbog reduciranog broja avio sjedišta i velike potražnje za letove iz Zagreba ka EU treba biti spreman na višesatno čekanje na zagrebačkom aerodromu, pa čak i noćenje u tranzitnom dijelu aerodroma.
-   Posljednjih par sedmica je bilo najviše nedoumica i najviše se raspravljalo oko i potrebe pomoraca za testiranjem na Covid-19 prilikom odlaska na brod. Za potrebe tranzita načih pomoraca kroz Hrvatsku, test na Corona-virus nije potreban, već samo za potrebe zadržavanja na teritoriji Republike Hrvatske u trajanju dužem od 72 sata.


NAPOMENA: Za sve potrebne informacije pomorci koji idu na brod mogu se obratiti Direktoratu za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu na kontakte koji su istaknuti na internet stranici Ministarstva: E: vladan.radonjic@msp.gov.me, tel.: +382 20 482 197 i mob. tel.: +382 69 333 252)

Postupak prilikom iskrcaja pomorca sa broda:
Jako je važno napomenuti da u uslovima aktuelne pandemije prilikom iskrcaja sa broda svi pomorci obavezno kontaktiraju najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore.
Za tu svrhu je formirana posebna internet stranica u okviru Ministarstva vanjskih poslova:

https://fillit.typeform.com/to/MtyA3V


Prema našim saznanjima često dešava da pomorcu na povratku kući, uslijed protokolarnih propisa određene zemlje, nije dozvoljeno započeti putovanje iz pojedine svjetske luke uslijed nedostatka dokaza o obezbijeđenom transportu od posljednjeg evropskog tranzitnog aerodroma do crnogorske granice. Iz tog razloga isto je neophodno obezbijediti prije početka putovanja. U tom djelu, diplomatsko-konzularna predstavništva takođe igraju ključnu ulogu.

KORISNE INFORMACIJE vezano za Covid-19:


-    Što se tiče testiranja pomoraca na Covid-19, u Crnoj Gori trenutno ne postoji propisana procedura za testiranje naših pomoraca koji odlaze na brod. Zavisno od zahtjeva brodara ili zemlje u koju se putuje, kao prihvatlji test za ukrcaj najčešće se smatra PCR (Polymerase Chain Reaction) test, i to ne stariji od 3 dana. Ukoliko pomenuti test na korona-virus nije dostupan, kao alternativa bi mogao biti dovoljan test na Antitijela u organizmu. Ima naznaka da se testiranje može organizovati neformalnim putem. U slučaju hitnosti potrebno je javiti se Direktoratu za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu na kontakte koji su istaknuti na internet stranici Ministarstva: E: vladan.radonjic@msp.gov.me, tel.: +382 20 482 197 i mob. tel.: +382 69 333 252. Po nezvaničnim informacijama, dana 07.05.2020. u Baru je obavljeno prvo testiranje pomorca na prisutnost virusa Covid-19, u svrhu odlaska na brod. Cijena testiranja trenutno nije poznata.

-    Prema najnovijim informacijama od 11.05.2020. testiranje je moguće obaviti na Poliklinici Dr.Zejnilović u Baru. Test je serološki, odnosno baziran je na antitijelima. Rezultati su gotovi nakon dva sata. Ukoliko je ova vrsta testa prihvatljiva za brodara i ukoliko je rezultat zadovoljavajući, pomorcu se za potrebe ukrcaja izdaje uvjerenje na engleskom jeziku. Cijena je izuzetno prihvatljiva i košta samo 20 eura. Testiranje se može zakazati na: T: 030315989  M:069295333  E: drzejnilovic.lab@t-com.me . U Kotoru se ista vrsta testa može obaviti u labaratoriji Bokamed po cijeni od 45 eura.
-    U hrvatskoj takođe postoji mogućnost testiranja za njihove pomorce. Kako saznajemo,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo testira za otprilike 1500 kuna dok neki privatnici to rade za 500 kuna.
-    Na aerodromu u Beču postoji mogućnost brzog testiranja. Putnici se za 190 eura mogu testirati prije odlaznih letova iz Beča ako im je potrebna potvrda za destinaciju u koju putuju.
-    Emirates su prva avio kompanija koja je, u saradnji s zdravstvenom upravom Dubaija koja će sprovoditi testiranja za putnike na licu mjesta.
-    U Crnu Goru mogu doći i pomorci sa inostranim državljanstvom a koji imaju registrovano mjesto prebivališta u Crnoj Gori.

-  Prema informacijama od 14.05.2020. na aerodromu Frankfurt više nije dozvoljen izlazak iz tranzitne zone u svrhu noćenja. To iz razloga jer se ispostavilo da je upravo na  tom aerodromu došlo do novog širenja zaraze uslijed izlazaka putnika iz tranzitne zone do hotelskog smještaja.

- Prema najnovijim informacijama od 15.05.2020., za ukrcaj/iskrcaj pomoraca na/sa brodova u lukama USA, kako saznajemo, dovoljno je imati validnu U.S. vizu (C1) i urednu dokumentaciju što podrazumijeva i dokaz o planiranom putovanju do krajnje destinacije. Valja naglasiti da luka ulaska zadržava pravo konačne odluke o prihvatu pomoraca.

-    Po trenutno važećim mjerama Nacionalnog Koordinacionog Tijela, donešenih 18.05.2020., svi pomorci nakon dolaska u Crnu Goru obavezni su ići u institucionalni karantin u trajanju 14 dana. Nakon toga se radi test. Ukoliko se rezultat testa pokaže negativan, pomorac nema daljnu obavezu za bilo kojom vrstom izolacije. Od strane našeg udruženja kao i od strane određenog broja naših kolega upućene su određene sugestije u pogledu revidiranja odnosno ublažavanju mjera izolacije.
-    Od 11.05.2020. počinje sa radom aerodrom Čilipi (Dubrovnik). Po našim saznanjima, samo za domaće letove.
-   Za ulazak naših pomoraca u Italiju, pored potvrde poslodavca, kojom se u konkretnom slučaju potvrđuje da lica dolaze radi rada na brodu kompanije, moraju sa sobom imati i popunjenu i potpisanu ličnu izjavu u kojoj navode motive svog dolaska, kao i mjesto boravka u Italiji tokom trajanja perioda sanitarnog nadzora. Sve informacije kao i formular lične izjave, uz prevod na crnogorski jezik, dostupan je na linku: http://ambasciatamontenegro.it/me/vanredno-stanje-zbog-covid-19-nove-mjere-za-ulazak-u-italiju/
-   Za povratak sa Malte više na internet strani http://ambasciatamontenegro.it/me/obavjestenje-za-drzavljane-crne-gore-koji-se-nalaze-na-malti-mogucnost-povratka-u-crnu-goru/
-    Korisni kontakt brojevi (iz dosadašnjih iskustava):
•    +385 1 45 73 362, croatia@mfa.gov.me , Ambasada Crne Gore u Zagrebu
•    +385 91 500 33 55 Taxi RIJEKA koja vozi pomorce na relaciji Zagreb-Dubrovnik i obrnuto.
•    +385 98 244 715, Taxi iz Dubrovnika koji su takođe koristile neke od kolega u prethodnom periodu. Napominjemo da cijene mogu varirati zavisno od tražnje i vrste vozila.
•    +385 20 773 988, rent-a-car agencija NOVA. Moguće je iznajmiti automobil na aerodromu Zagreb do aerodroma Ćilipi gdje ista agencija ima svoju poslovnicu. Cijena za tu uslugu je okvirno 180 eura+ troškovi goriva. Moguće je dogovoriti se da službenik iste rent-a-car agencije, nakon preuzimanja vozila na aerodromu Ćilipi, našeg pomorca odveze do hrvatsko / crnogorske granice. U ovom slučaju, e-propusnica je dovoljno da sadrži ime i prezime pomorca, sa detaljima pasoša.

Naglašavamo da je sve navedeno isključivo informativnog karaktera i da neizostavno treba provjeriti sve detalje prije početka putovanja. Ove informacije su prvenstveno namijenjene kolegama koji samostalno organiziju svoj transfer. Za sve pomorce koji imaju svoju Agenciju za posredovanje prilikom zapošljavanja registrovanu u Crnoj Gori, ista će obaviti kompletnu proceduru u ime i za interes pomorca.

Za sve pomorce koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti sami organizovati putovanje, adekvatnu uslugu u tom smislu, uz podrazumijevanu nadoknadu, ponudila je firma NorMonte. Zainteresovani im se mogu obratiti putem e-mail poruke na: application@normonte.com