AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 491
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

IMSAS Inspekcija

05/11/2019

Obavještavamo članove našeg udruženja, ostale pomorce kao i sve zainteresovane iz sektora Pomorstva da bi tokom Novembra mjeseca trebao biti odrađen IMSAS audit crnogorskog sistema pomorstva.
Navedeni audit se radi svakih pet godina a u ime IMO-a ga vrši „recognized organization“.
Napominjemo da Crna Gora ovu inspekciju radi po prvi put od sticanja nezavisnosti iako je trebala biti odrađena sigurno dva, ako ne i tri puta, u prethodnih 13 godina. Inspekcija je bila zakazana za April 2018.godine i od tada je pomjerana dva puta ( Manual po kojem se radi ova inspekcija možete naći u attachmentu ).
 
Takođe koristimo priliku da obavijestimo članstvo i sve zainteresovane o sledećem:
 
1. Biometrijske pomorske knjižice i sertifikati čije je probno izdavanje bilo zakazano za 1.Jul 2019.godine a redovno za 01.01.2020.godine još uvijek nije započeto iako je po tom pitanju održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima Ministarstva pomorstva i Ministarstva unutrašnjih poslova;
 
2. Saobraćjna strategija Crne Gore koja je odrađena za period 2019-2035.godine i koja pokriva i resor Pomorstva, riječ POMORAC pominje tačno osam puta i samo kao šturo objašnjenje dok nisu navedeni nikakvi detalji u vezi dugoročnog planiranja ovog Resora a pogotovo je izostala bilo kakva informacija u vezi prekomjernog osposobljavanja pripravnika- kadeta i pokušaja njihovog zapošljavanja. Predlog Strategije pomorstva koji je Unija pomoraca dostavila resornom Ministarstvu prije godinu dana apsolutno nije uzeta u obzir iako je nakon toga, u Januaru 2019.godine, odrađena treća revizija koja je ovaj dostavljeni dokument mogla konsultovati.
 
3. I pored sugerisanja resornom Ministarstvu da nekih 15-tak Država očekuje naše obraćanje u smislu potpisivanja bilateralnih ugovora, ne posjedujemo nikakve informacije da se na tom planu nešto aktivno radi iako je ovo direktno povezano sa zapošljavanjem naših pomoraca i znatno bolje plaćenim poslovima.
 
 
Nadamo se da će nekoliko navedenih i dosta onih problema koje ovom prilikom nećemo pominjati dobiti pozitivne epiloge.
 
 
 05.11.2019