AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 532
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Info Dan na Pomorskom Fakultetu Kotor

03/05/2017

Na poziv dekana Pomorskog fakulteta Kotor, predstavnici Unije Pomoraca su 03.05.2017 prisustvovali Info Danu Fakulteta. Cilj ovog skupa je bio upoznavanje privrednih partnera fakulteta sa njegovim radom. Održana je prezentacija i organizovan obilazak i razgledanje laboratorija, simulatora i nastavne opreme. Upriličeno je i svečano uručenje Sertifikata o usklađenosti nastavnih planova i programa prema STCW konvenciji i amandmanima iz 2010, kao i Sertifikata o ispunjenju ISO standarda 9001:2015. Sertifikaciju je izvršio Hrvatski Registar Brodova, kroz realizaciju projekta „Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori – EDUMAR“, finansiranog iz programa HERIC/INVO od strane Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke Crne Gore.