AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 401
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Najnovije informacije povodom aktuelne zdravstvene situacije 20.03.2020.

20/03/2020

Obavještavamo sve zainteresovane da je tokom dana resornom Ministarstvu podnešeno zajedničko Obraćanje povodom ograničenja nastalih uslijed pandemije aktuelnog koronavirusa a koje možete naći prilogu.

Ministarstvo je donijelo Odluku o preduzimanju privremenih mjera za pomorce uzrokovaninih pandemijom virusa COVID-19 vezanih za produžavanje validnosti postojećih dokumenata a koju takođe možete naći u prilogu. 

Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF) i Međunarodna brodska komora (ICS) napisali su zajedničko otvoreno pismo agencijama Ujedinjenih naroda za globalnu pomorsku industriju pozivajući ih da prepoznaju vitalnu ulogu pomoraca u ovoj vanrednoj krizi. Detalje možete naći na:

http://pomorac.net/2020/03/20/itf-i-ics-pozivaju-ujedinjene-narode-na-prepoznavanje-uloge-pomoraca-u-ovoj-krizi/

Crnogorske banke će po instrukcijama Centralne Banke Crne Gore od poneđeljka 23.03.2020. početi sa primjenom moratorijuma na postojeća kreditna zaduženja građana. Više detalja možete naći u prilogu kao i na linkovima:

https://www.cbcg.me/me/javnost-rada/aktuelno/saopstenja/guverner-cbcg-i-direktori-banaka-o-implementaciji-odluke-o-privremenim-mjerama-pojednostaviti-procedure-i-komunikaciju-sa-klijentima?id=1696

https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/banke-ce-naplatiti-redovnu-kamatu-ali-na-kraju-moratorijuma

 Za sada ne raspolažemo nikakvim zvaničnim informacijama o transferima pomoraca odnosno o mogućnosti prelaska državne granice u oba smjera.