AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 538
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Ponovo na bijeloj listi EU

26/04/2017

Sa zadovoljstvom obavještavamo da je Komisija Evropske unije donijela odluku kojom se crnogorski sistem obuke i izdavanja ovlašćenja pomorcima, prihvata kao zadovoljavajuću u smislu usklađenosti  sa direktivom 2008/106/EC. Ovo znači naš povratak na tzv. „bijelu listu“ zemalja čija ovlašćenja su priznata od strane članica Evropske unije. Čestitamo svima koji su svojim zalaganjem doprinijeli ostvarivanju ovog, a ujedno i pozivamo na dalji zajednički rad na očuvanju postignutog i dosezanju novih ciljeva.

 

Tekst odluke EC možete naći u dokumentu na linku: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017-727