AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 472
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Posjeta Jugopetrolu AD

20/02/2019

Dana 19/02, predstavnici Unije Pomoraca su održali radni sastanak sa predsavnicima Jugopetrol AD, iz Podgorice.
Tema sastanka iniciranog od strane članova Upravnog odbora bila je mogućnost ostvarivanja popusta na proizvode koji se nude na Eko pumpnim stanicama, kako goriva i maziva, tako i proizvoda iz maloprodajnog asortimana.

Ideja je da se razvije sistem kartica pomoću kojih bi članovi Unije Pomoraca kao i članovi njihove najuže porodice imali mogućnost povlašćenog plaćanja. Skrenuta je pažnja na ekonomsku fluentnost pomoraca, te da kao veći potrošači bi trebali imati neke povoljnosti što je normalno u današnjem svijetu poslovne konkurentnosti.

Eko Petrol zbog maloprodajne mreže od 41 benzinska stanice, u sopstvenom vlasništvu u svakoj opštini na teritoriji Crne Gore i 3 jahting servisa u Kotoru, Budvi i Herceg Novom je idealan izbor za sve sadašnje i buduće članove unije, jer im omogućava ostvarivanje benefita na cijeloj teritoriji naše države.
Dobijen je pozitivan odgovor sto se tiče same ideje, i obećano je da će se ići u smjeru razvijanja sistema koji bi mogao propratiti ovaj projekat. Trenutne prepreke su osim potrebe razvijanja softwerskog i hardwerskog dijela, složenost načina obračuna, te složenost hijerarhiskoj načina odlučivanja u sklopu same kompanije, te se nekim prvim koracima u pravcu razvoja istih sistema  nadaju  tek krajem tekuće godine.

Predstavnici Unije, su uspjeli dobiti obećanje od strane upravljačkog kadra Jugopetrola da ćemo biti prvi obavješteni u slučaju realizacije ideje, te da će učinjeti sve moguće da do takve saradnje i realizacije što prije dođe.
Ovaj projekat je još jedan u nizu sprovedenih sa ciljem priznavanja pomoraca kao dijela građanstva koje treba i mora da postane svjesno svoje važnosti za društvo, a sa time i da iskoristi svoju brojnost i ekonomsku moć.

Ovo je projekat koji bi direktno uticao na povlašćenost pomoraca u našem društvu, te priznavanju njihovog uticaja na mikro i makro ekonomiju naših firmi, gradova i države. Važnosti pomoraca su već postali svjesni trening centri, banke kao i drugi već dokazani prijatelji Unije koji obezbjeđuju popuste ili specijalne pakete članovima unije.