AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 409
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Prvi rezultati saradnje sa NI

07/08/2017

Kao rezultat potpisivanja Memoranduma o Razumijevnaju, Nautički Institut je preko svog Predstavnika, Kap. Bora Lučića Uniji uručio dokument kojim se i zvanično potvrđuju ranije najavljeni benefiti koje naši članovi mogu ostvariti kod NI.

Benefiti obuhvaćeni ponudom su sljedeći:

  • Popust članovima Unije istovjetan punopravnim članovima NI prilikom kupovine NI publikacija, uobičajeno u visini od 30% na punu cijenu.
  • Aplikacije za članarinu u NI za članove Unije će se obračunavati uz popust od 30% na puni iznos aplikacije. Prilikom apliciranja, potrebno je dostaviti dokaz o članstvu u Uniji Pomoraca Crne Gore.
  • NI se obavezao da će poslati Uniji određeni broj primjeraka svojih mjesečnika "Seaways" i "Navigator" nakon svakog publikovanja.
  • NI se ovavezao da će uključiti Uniju u distribuciju svog newsletter-a u elektronskoj formi.
  • Budući članovi NI iz redova Unije će imati pravo na popuste koje NI bude obezbijedio za prisustvo konferencijama i seminarima.

 

Dokument u kojem se navodi ponuda NI možete pogledati na linku u podnožju teksta.

  • ➤ MoU NI - UPCG