AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 453
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Radni sastanak na Pomorskom Fakultetu Kotor

21/02/2018

U cilju nastavka saradnje započete neformalnim sastankom polovinom Decembra, u utorak, 19. Februara je održan je prvi radni sastanak na Pomorskom Fakultetu u Kotoru. Sastanku su prisustvovali sa strane PFK Dekan, doc. Dr. Špiro Ivošević i asistent na brodomašinskom odsjeku Miroslav Vukićević, dok su Uniju predstavljali Kapetani Mislav Mihaliček, Isidor Filipović i Nikola Tučević.

Predstavnici Unije su upoznati sa radom Fakulteta u proteklom periodu, kao i planovima za bližu budućnost. Između ostalog, ovom prilikom je dogovoreno da jedan ili više članova Unije održe predavanje studentima u smislu real-life iskustva sa broda u kombinaciji sa radom na simulatorima (nautički / mašinski).

Takođe, Dekan je obavijestio predstavnike Unije da su cijene IMO kurseva na Fakultetu nedavno smanjene, izrazivši načelnu spremnost da se članovima Unije daju određene povoljnosti. O detaljima ćemo Vas obavijestiti naknadno, nakon utvrđivanja konkretnih uslova.

Na kraju, obije strane su se složile da se nastavi sa radnim sastancima ovog tipa i ubuduće.