AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 383
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

RAZLOG VIŠE DA POSTANETE ČLAN

02/04/2017

Imamo zadovoljstvo saopštiti mogućim i budućim članovima, da je Unija Pomoraca Crne Gore uspjela obezbjediti popust pri plaćanju članarine.

Akcije koje se u poslednjih nekoliko dana uspješno ostvaruju, a u svakom slučaju poboljšavaju status pomorca-člana imaju odlične komentare i odziv kod kolega pomoraca.

Samim tim i interesovanje za članstvom je poraslo, jer su pomorci uvidjeli da se Unija aktivno zalaže za boljitak, ažurno prati i obavještava javnost o događajima, kao i ostvaruje popuste u nama interesantnim institucijama. Shodno tome, pokušala je i sama izaći u susret budućim članovima i sniziti cijenu članarine, koja je do sada bila fiksna i to jednokratna uplata u visini od 60 eura/god.

Novom odlukom izglasanoj na našoj prvoj skupšini od strane prisutnih pomoraca – članova i delegiranih glasova odlučeno je sledeće.

Da se članarina plaća na godišnjem nivou ali po broju tromesečja, tako da se fiskalna godina računa od 1 Januara svake godine, kada će se raditi presjek bužeta kao i raspodjela sredstava, za sledeću godinu.

To znači da će novi član koji uplati članarinu od 1og Januara do 31 Marta plaćati puni iznos, onaj od 1 Aprila – 30 Juna tri četvrtine, od 1 Jula do 30 Septembra ½ uplate i onaj od 1og Oktobra do 31 Decembra samo jednu četvrtinu članarine.

Sa ovim načinom prvog plaćanja će se poslije godinu dana svi dovesti u isti položaj i svima će naredna uplata dospijevati prije Nove kalendarske godine. Na taj način će se stvoriti bolji uvid i moći će se objektivnije planirati šta uraditi sa sredstvima. Primjerak uplatnice možete vidjeti na slici ispod.

Osim ovakvog načina plaćanja, unija je pronašla prostora da znatno smanji članarine za posadu koja ne spada u oficirski kadar.

Tako da je visina članarina za Upravljački kadar tj oficire ostala 60 Eura na godisnjem nivou, ili za nove članove srazmjerno broju tromjesečja kao što je opisano u gore pomenutom modelu.

Članarina za ne oficirski kadar je smanjena na čak 24 eura/godšnje ili uplata za nove članove čak i 18, 12, ili 6 eura, u zavisnosti u kojem kvartalu pristupaju Uniji.

Članarina za Kadete i Asistente je 0 eura, tj isti nisu dužni plaćati nikakav vid članarine dok ne postanu oficiri, a uživati sve vrijeme kompletnu paletu beneficija koja raste iz dana u dan.

 

Nadamo se da će ovaj popust biti još jedna uspješna mjera koja će privući što više članova, a samim tim ojačati organizaciju u ljudstvu i dati nam veće argumente u zastupanju našeg zvanja pred zvaničnim institucijama.

 

Vrlo je važno napomenuti da su pomorci u mogućnosti da samo jednim popustom koji Unija obezbjeđuje članstvu kod naših '' prijatelja – saradnika'' povratiti novac od članarine ili čak dobiti višestruku finansijsku dobit. Ovo se odnosi najviše na mladi kadar, pred kojim stoji duga lista obuka, polaganja gdje kao članovi dobijaju značajne beneficije.

Takođe želimo podvući da je finansijski izvještaj potpuno transparentan i može se naći na sajtu kao i pristupnica za čije kompletiranje treba odvojiti samo par minuta.