AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 394
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Učešće u Javnoj debati CRNVO

04/05/2017

U Kotoru je 04.05.2017, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija, održana javna debata o učešću civilnog sektora u procesu pregovora o pristupanju EU. Uz predstavnike Unije Pomoraca, prisustvovalo je više NVO-a, a takođe i predstavnica Ministarstva evropskih poslova Crne Gore.

Izrazili smo svoju zainteresovanost za učešće u radnoj grupi za pregovaračko poglavlje 14, koje se tiče saobraćajne politike, a u dijelu pomorskog saobraćaja. U tom smislu je Ministarstvu evropskih poslova upućen e-mejl sa formalnim zahtjevom i obrazloženjem istog. Očekujemo odgovor Ministarstva, o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti.