AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 409
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Ubrzana procedura izdavanja ljekarskih uvjerenja u Kotoru

15/11/2017

Na inicijativu Unije Pomoraca Crne Gore, a na osnovu primljenih primjedbi mnogobrojnih pomoraca, dana 14. novembra 2016., upriličen je sastanak direktora  JZU Dom Zdravlja Kotor dr Igora R. Kumburovića i predstavnika našeg udruženja, kao i doktorke medicine rada dr Gordane Popović. Sastanak je iniciran sa namjerom da se pronađe modalitet kojim bi se obavljanje ljekarskih pregleda i izdavanje ljekarskih uvjerenja pomorcima, svelo na optimalni nivo u smislu trajanja procedure, prema primjeru u ostalim Javnim Zdravstvenim Ustanovama koje obavljaju medicinske preglede pomoraca.


Tokom konstruktivnog razgovora postignut je dogovor da se svim zainteresovanim pomorcima, počevši od danas, ostavi mogućnost da svoj ljekarski pregled najave elektronskim putem, odnosno slanjem e-maila. Nakon uredno obavljene najave, unaprijed pripremljeni uputi bi se na dan dolaska preuzimali direktno u objektu Doma Zdravlja Kotor u Dobroti, na taj način stvarajući mogućnost početka kontinuiranog procesa pregleda i njegovog završetka u toku istog dana.


Upute o proceduri:
Najava se podnosi 36 do 48 sati unaprijed na e-mail adresu JZU Dom Zdravlja Kotor: domzdr@t-com.me
U najavi je potrebno navesti ime, prezime i matični broj kao i datum očekivanog dolaska.


U međuvremenu, sa ciljem ubrzanja cjelokupnog procesa, potrebno je izvršiti uplatu a gotovu uplatnicu donijeti sa sobom na dan najavljenog pregleda. Uplatnica sa iznosom od 110,00 eura se popunjava na sledeći način:
Platioc: Vaše ime i prezime, matični broj
ž.r. 520-237700-22
Primaoc: JZU Dom Zdravlja Kotor
svrha: Ljekarsko uvjerenje za pomorce

Na dan najavljenog pregleda pripremljeni uputi se preuzimaju na šalteru kod glavne medicinske sestre (Mirošević Marsela) od 07:00 časova. Nakon preuzimanja uputa, pomorac može otpočeti sa vađenjem krvi odnosno svim ostalim pregledima koji se obavljaju u okviru objekta Dom Zdravlja Kotor u Dobroti (pregled psihologa, snimanje pluća, spirometrija kao i pregled pulmologa).
 
Po završenim pregledima u Domu Zdravlja Kotor, potrebno je otići do Ambulante u Industrijskoj Zoni u Radanovićima gdje će, kod doktorke Gordane Popović, biti obavljeni završni pregledi i na osnovu prikupljenih nalaza biti izdato ljekarsko uvjerenje. Analiza krvi će Ambulanti u Industrijskoj Zoni biti dostavljena posredstvom medicinskog osoblja.