AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 532
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Kontakti agencija

16/06/2022

Poštovane kolege pomorci, dragi članovi.

Na našem sajtu smo dodali stranicu "Agencije za ukrcaj" gdje se mogu za sada naći detalji kao i kontakti agencija za ukrcaj pomoraca iz naše zemlje. Unija pomoraca je poslala upit agencijama članicama udruženja "AMCAM" preko kojih plove naši članovi, tj onima sa kojima imamo lijepu saradnju, za dozvolu objavljivanja njihovih kontakata ponaosob. Drago nam je da su skoro sve agencije dale svoj pristanak.
Već duže vrijeme neke agencije iz okruženja su pokušale preko unije da prezentiraju njihove potrebe za pomorcima, a kako to nije bilo izvodljivo odlučili smo se da uradimo ovu vrstu "oglasnika". Naravno, dajući prednost lokalnim agencijama.
Ovaj "oglasnik" će se ažurirati prema ponudama koje nam budu pristizale, ali vrlo je važno napomenuti da Unija pomoraca nije posrednik pri zapošljavanju već samo je obezbjedila način da pomorci, kadeti i asistenti lakse dođu do kontakta, a agencijama stvorila mjesto gdje će moći oglasiti specifična potraživanja.

Ova stavka, kao i pdf datoteke dokumenata potrebnih pri obnovi raznih certifikata u lučkim kapetanijama (na sajtu od prošle godine) u mnogome olakšavaju način dolaska do informacija pomorcu, skraćuju čekanja u redovima i bezpotrebno gubljenje vremena.
Nadamo se da će se vremenom ova stranica upotpunjavati i otvoriti šansu nekome za zaposlenje. Samo da jedan pomorac uspije pronaći posao vrijedjelo je truda.