AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 537
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Rezime aktivnosti, novembar - decembar 2023

31/12/2023

Poštovane kolege i koleginice, na samom izmaku tekuće godine, želimo vas obavijestiti o aktivnostima članova UO tokom proteklog perioda:


-    Krajem novembra održan je sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore, a u organizaciji resornog Ministarstva. Sastanak je iskorišten u cilju upoznavanja odnosno prezentacije rada, programa i planova oba udruženja, kao i za iznalaženja modaliteta za eventualnu buduću saradnju.


-    Tokom Međunarodne pomorske konferencije KIMC 2023 održane u Kotoru, uzeli smo učešća u panel diskusiji na temu Uloga pomorskih sindikata u zaštiti pomoraca. Tokom panela iznešena su razna mišljenja a opšti zaključak je bio da su pomorci resurs nemjerljive važnosti i da treba konstantno unaprijeđivati aktivnosti koje će za krajnji cilj imati konkretne benefite i punopravnu zaštitu naših pomoraca.


-    Na prvoj redovnoj skupštini Crnogorskog udruženja za pomorsko pravo, održanoj 01.12.2023., Unija pomoraca Crne Gore je postala njen član. Vjerujemo da članstvom u ovoj organizaciji možemo doprinijeti daljem promovisanju i unaprijeđenju ove oblasti koja je od izuzetne važnosti za svaku pomorsku zemlju, a samim tim i za sve njene pomorce.


-    Sastanak sa novoimenovanim ministrom saobraćaja i pomorstva je održan 04.12.2023. Tokom sastanka, na kojem je ministar Radulović još jednom naglasio da će pomorstvo biti u samom vrhu njegovih prioriteta,  izražena je  obostrana spremnost za saradnjom koja će za cilj imati unaprijeđenje položaja pomoraca. Naglasili smo da od ministra očekujemo da potencira međuresornu saradnju koja je do sada izostajala, na što smo dobili uvjeravanja da će po tom pitanju uskoro biti formirano Koordinaciono tijelo. Zatim, bilo je govora o boljem strateškom pristupu, odnosno potenciranje pomorstva kao strateške privredne grane a koje će kao krajnji cilj imati konstantno povećanje broja pomoraca. Prioritetnost izdavanja SID-a je još jednom naglašena, a o čemu smo dobili uvjeravanja da je proces u toku i da se očekuje da, uslijed kompleksnosti procedura, bude okončan tokom prve polovine slijedeće godine. Takođe je naglašena potreba za unaprijeđivanjem i boljom kontrolom sistema obrazovanja iz oblasti pomorstva, te potreba za iznalaženjem modaliteta da se sistemski motivišu kolege pomorci u smislu angažovanja kao predavači u pomorskim obrazovnim ustanovama. Tokom sastanka istaknuta je i potreba za adekvatnom kontrolom Centara za obuku pomoraca, a sa ciljem podizanja sistema kvaliteta, i dobili smo uvjeravanja da se u tom smislu već preduzimaju određene radnje. U nastavku razgovora, takođe je ponovljena inicijativa za konačno imenovanje Lučkog kapetana u Kotoru kao i riješavanje statusa/renoviranje zgrade Lučke kapetanije Kotor.


-    Članovi našeg UO su se odazvali pozivu i prisustvovali proslavi održanoj 06.12.2023. u organizaciji Bokeljske mornarice Kotor. Na taj način se dao doprinos unaprijeđivanju dosadašnje saradnje te iskazano poštovanje prema tradicionalnim vrijednostima koju ova organizacija vjekovima baštini.


Još jednom koristimo priliku da svim članovima/cama kao i svim ostalim pomorcima poželimo mirno more i mnogo lijepih trenutaka u nastupajućoj 2024. godini.