AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 472
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Posjeta Domu zdravlja Kotor

19/01/2021

Obavještavamo sve zainteresovane članove da su 18.01.2021. predstavnici Upravnog odbora našeg udruženja posjetili Dom zdravlja u Kotoru i tom prilikom ih je primio Direktor ustanove dr.Igor Kumburović sa svojim saradnicima.


Osnovni povod posjete je bila potreba da se, prvenstveno ispred članova udruženja, uvjerimo u spremnost zdravstvenih institucija za očekivanu vakcinaciju protiv virusa COVID-19, a u skladu sa najavama određenih kompanija da bi primljena vakcina mogla biti uslov za ukrcaj na brod. Osim toga, sama najava mogućnosti da neke zemlje kao i avio kompanije propišu vakcinaciju kao obaveznu prilikom putovanja, dovoljan su razlog da se ovom problemu pristupi s dužnom pažnjom. U skladu sa tim, dobili smo uvjeravanja da je DZ Kotor u potpunosti spreman za vakcinaciju po propisanim standardima čim iste budu raspoložive. Nažalost, moramo konstatovati da do ovog trenutka nemamo odgovor na pitanje o raspoloživosti vakcina za potrebe pomoraca, upućeno Ministarki Zdravlja dr Jeleni Borovinić Bojović, tako da ostaje upitno čak i kada će prvi kontigent vakcina stići u Crnu Goru kao i da li će određen broj vakcina moguće biti opredijeljen za pomorce kao prioritetnu grupu.


Vijest vrijedna pažnje svakako jeste i nabavka izuzetno kvalitetne labaratorije za analizu uzoraka trenutno aktuelnih PCR testova na COVID-19. Kako smo obavješteni, vrijedna oprema koja je DZ Kotor donirana uz lično zalaganje dr.Kumburovića, će biti stavljena u funkciju od poneđeljka 25.01.2021. od kada će se značajno veći broj testova odrađivati na dnevnoj bazi dočim će rezultati testa biti poznati u realno potrebnom vremenu, odnosno bez prekomjernog kašnjenja. Primjera radi, u jednom ciklusu biće moguće obraditi 96 uzoraka, ciklus obrade trajaće oko sat i po vremena a u DZ Kotor na raspolaganju trenutno imaju oko 15.000 testova.


Na samom kraju susreta diskusija se povela i o mogućnosti uspostavljanja i verifikacije specijalističkih pregleda po zahtjevima pomorske industrije koji bi bili jedan vid „nadogradnje“ na uobičajen ljekarski pregled za pomorce, a sve u skladu sa zahtjevima određenih brodarskih kompanija. Na taj način bi naši pomorci bili u mogućnosti da na jednom mjestu izaberu sve one specijalističke preglede koje su do sada odrađivali u inostranim ili privatnim medicinskim ustanovama, a samim tim bi bili pošteđeni dodatnih komplikacija i troškova. Zaključak je da takva inicijativa zavrjeđuje pažnju i da bi u vremenu pred nama valjalo učiniti zajedničke napore u pravcu njene realizacije.


Tokom susreta sa dr.Kumburovićem diskutovano je i o ostalim temama koje se tiču pomoraca, odnosno o uslugama iz oblasti Medicine rada koje ova ustanova pruža našim pomorcima, i konstatovano je da su one u posljednjem periodu obavljane efikasno i na zadovoljavajućem nivou.