AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 472
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Sastanak Upravnog odbora 14.01.2021.

15/01/2021

Poštovane kolege,

Tokom sastanka UO održanog 14.01.2021. u službenim prostorijama udruženja, nakon rezimiranja rezultata učinjenih u protekloj godini, prezentovani su planovi i smjernice planirani za naredni period. Članovi UO koji nijesu bili u mogućnosti prisustvovati sastanku, uključili su se putem video konferencijskog poziva.


Nakon razmatranja Finansijskog izvještaja za 2020. godinu, a koji se može naći na web stranici udruženja, pristupilo se predlaganju sledećih koraka od strane članova UO.


Jedan od prvih koraka je da se napravi plan djelovanja u odnosu na resorno i ostala ministarstva, a u skladu sa dostupnim informacijama. Povod tome su, osim upoznavanja novog sastava resornog ministarstva, naglašavanje važnosti pomorstva kao struke i pomorca kao člana društva i pokretača mikroekonomije. Takođe, cilj nam je vidjeti šta se od pokrenutih projekata prenijelo na novo ministarstvo, iz razloga da tokom tranzicije nešto ne bi bilo ’zaboravljeno’ odnosno ’gurnuto pod tepih’.


Tema je bila i definisanje stavova vezanih za nabavku i opredijeljivanje određenog broja vakcina protiv virusa COVID-19 pomorcima, u skladu sa saznanjima da će određene pomorske kompanije sasvim izvjesno tražiti vakcinu kao obaveznu za ukrcaj na brod, odnosno smjenu posade. Takođe, u Evropskoj Uniji se pokrenulo pitanje potrebe izdavanja potvrde nakon obavezne vakcinacije za sve one koji namjeravaju putovati (tzv. COVID pasoš). Mišljenja smo da se pomorci trebaju smatrati prioritetima ako zatraže vakcinaciju, te da razloge i eventualne posljedice moramo predstaviti Institutu za javno zdravlje kako bi blagovremeno mogli i reagovati.


Razgovaralo se i o mogućnosti usaglašavanja ljekarskih pregleda sa industrijskim standardima, kao i o mogućnosti nostrifikacije ljekarskih uvjerenja a što bi u mnogome olakšalo našim pomorcima koji zbog situacije sa COVID-19 nisu u stanju doći u Crnu Goru na ljekarski pregled. O sledećim koracima članstvo će biti pravovremeno obavješteno.


Prodiskutovalo se i o mogućnosti pokretanja zajedničke inicijative Unije sa srodnim organizacijama ka Notarskoj komori Crne Gore. Naime, naši pomorci sve češće nailaze na nemogućnost realizacije namjere da sa broda, uslijed nepredviđenih okolnosti nastalih kod kuće, posredstvom Zapovjednika ovlaste nekog od svojih bližnjih da u njihovo ime regulišu aktivnosti za vrijeme njihovog odsustva. Ovaj problem je naročito izražen u notarskim kancelarijama središnje ili sjeverne regije CG, gdje notari nemaju dovoljno sluha za pomorce, i ne vode se običajnim pravom da Zapovjednik može biti posrednik pri izdavanju ovlaštenja odnosno garant vjerodostojnosti izjave.


Jedna od tema je bila potreba proširenja baze aktivnih članova Unije na području opština koje su trenutno manje zastupljene s obzirom na broj članova koji ka njima gravitiraju. Potreba se javlja zbog povećanja članstva, brže razmjene iskustava, boljeg sagledavanja potreba pomoraca a samim tim, nadamo se, iniciranjem novih ideja odnosno većom raznolikošću pogleda na aktuelne probleme. Na taj način bi se nesumnjivo pospješila cirkulacija nove energije a i stvorili preduslovi za uspješnije reagovanje u slučaju potrebe za određenom vrstom pomoći pomorcima.


Tokom sastanka je dogovoreno da se zbog aktuelne pandemije održavanje redovne Skupštine udruženja ponovo odloži dok se za njeno održavanje ne steknu uslovi.


Još mnogo nacrta i ideja se pomenulo na sastanku, raspodjeljeni su zadaci i predočena planirana dinamika, te se nadamo da ćemo u skorijem roku imati prve rezultate a o kojima će članovi pravovremeno biti obavješteni.


Za sve dodatne informacije članstvo se može obratiti na službene kontakt adrese udruženja.