AKTUELNI BROJ ČLANOVA: 499
CRNOGORSKI JEZIK ENGLISH LANGUAGE

Rekapitulacija aktivnosti u 2020.

02/01/2021

Poštovane kolege pomorci,

U službenim prostorijama Unije pomoraca u Rakitama, Škaljari, tokom decembra je održan posljednji sastanak u 2020. godini, kada smo sagledali rezultate i odredili buduće smjernice i zadatke. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora, uz poštovanje važećih mjera NKT-a, dok je ostatak članova Upravnog odbora sastanku prisustvovao putem on-line konferencijske veze iz svojih domova pa čak i sa broda. Na sastanku je donijet zaključak da je 2020. godina bila puna vanrednih izazova sa kojima smo se morali nositi i riješavati ih najčešće po hitnom postupku, gotovo u svim slučajevima više nego uspješno.

 

U proteklom periodu Unija je bila glavna spona za mnogobrojne pomorce prilikom uspostavljanja inicijalnih kontakata i davanja upustava iz prve ruke pomorcima koji su se našli u nevolji tokom prvog talasa virusa Covid-19. Skoro svakodnevno smo transferisali informacije ne samo pomorcima u nevolji već i agencijama, ambasadama kao i samim zapovjednicima, članovima porodica naših kolega koji su nam se direktno obraćali za sve probleme sa kojima su se susrećali prilikom ukrcaja ili iskrcaja. Obezbjeđena je i velikodušna donacija od strane članova Unije u cilju pomoći borbi protiv tada novog virusa Covid 19.

 

Jedina smo organizacija koja je uporno pokušavala i umnogome uspjela da prikaže i predstavi državnim institucijama probleme pomoraca tokom perioda karantina, gdje nažalost nismo uspjeli isposlovati potpuno ukidanje institucionalne izolacije, ali smo uspjeli pomjeriti stvari sa mrtve tačke u kritičnim momentima i uticati na skraćivanje perioda karantina na prihvatljivu mjeru. Pojavili su se i problemi kada je počelo PCR testiranje, neprekidna borba za obezbjeđivanje prednosti testiranja pomoraca pred ukrcaj, kada smo uspjeli da obezbjedimo određeni dnevni broj testova shodno mogućnostima Instituta za javno zdravlje u tom periodu, kolegama koji su nam se obratili za pomoć.

 

Bilo je i intervencija u cilju zaštite kolega koji su se susrećali sa različitim vidovima  maltretiranja i mobinga na brodovima, a koji su nas kontaktirali zaobilazeći organizacije kao što su ITF ili Sindikat pomoraca CG. Kolegama je pružena pomoć u vidu savjeta, postupaka kao i obezbjeđivanja kontakta osoba koje su zadužene za pomenute probleme, i na opšte zadovoljstvo svi ti problemi su uspješno riješeni.

 

Osim članstva Unije u novoformiranom Koordinacionom tijelu za pomorce, kao i stalnog članstva u Radnoj grupi za pitanja pristupa Crne Gore Evropskoj uniji, takođe smo bili i članovi grupe kojoj su prezentovani novi zakoni vezani za izdavanje pomorske knjižice kao i nacrt identifikacione isprave pomorca (seaman’s ID). Iako su državne institucije do sada rijetko prihvatale mišljenje iz naše struke prije donošenja nekog zakona, ovog puta naše mišljenje je značajno uvaženo.  Naime članovi Unije su uspjeli pronaći propuste u prijedlogu zakona kao i propuste u nacrtu novog pomorskog dokumenta i na iste dali komentare i prijedlog ispravki. Naime, ukazano je na greške prije početka izrade Identifikacionog dokumenta pomoraca, te se naši pomorci neće naći u situaciji da ID nije u saglasnosti sa međunarodnim propisima, te biti prisiljeni da vrše zamjenu istih u kratkom periodu. Isto tako predložen je najduži zakonom mogući rok važenje dokumenta, sa ciljem zaštite pomorca od bespotrebnih troškova i gubljenja vremena tokom perioda odmora kod kuće. Osim toga, na prijedlog Unije prilikom dokazivanja plovidbenog staža pomorcu neće biti tražen Ugovor o radu kao ni Platne liste. Mišljenja smo da su to privatna dokumenta koja sadrže visinu plate i kvote prekovremenog rada, te da ne trebaju biti dostupni trećim licima bez saglasnosti samog pomorca.

 

Takođe naši članovi su se bavili i ‘istraživačkim novinarstvom’ te smo pravovremeno saznali i objelodanili pomorcima novost o povećanju cijene ispitnih komisija kao i o jako interesantnim izmjenama u strukturi ispitnih komisija. To je bila samo još jedna u nizu nepravednih odluka koje su predstavnici državne administracije donijeli na štetu pomoraca a za svoju direktnu/ličnu korist.

 

Konstantno zalaganje u cilju poboljšanja uslova rada pomoraca počev od pravovremenih implementiranja međunarodnih propisa i pravila, potpisivanje bilateralnih sporazuma prvenstveno sa zemljama EU, pa sve do objelodanjivanja nalaza međunarodnih komisija o stanju u crnogorskoj pomorskoj administraciji a koji se mogu direktno reflektovati na radni angažman odnosno egzistenciju crnogorskih pomoraca će biti dodatno intezivirano u periodu pred nama. O osnovnim problemima kao što su uslovi u lučkim kapetanijama, (prvenstveno LK Kotor) gdje je prva i najčešće jedina linija kontakta na relaciji država – pomorac, suvišno je govoriti. Donacije u smislu poboljšanja/ubrzavanja birokratskih procedura (npr. kopir uređaja lučkim kapetanijama namjenjenih pomorcima) te insistiranje na povećanju broja zaposlenih profesionalaca u državnoj pomorskoj administraciji, ne stranački odabranih, su konstante u našoj agendi.

 

Pregovori sa bankama o odlaganjima kredita, u vrijeme početka epidemije, da našim sadašnjim i budućim članovima daju određene beneficije, ubrzaju procese prilikom izrada zahtjeva, komunikacije sa obrazovnim institucijama gdje se školuju mladi pomorci, trening centrima, domovima zdravlja da se izađe u susret i ubrza izrada ljekarskog za pomorce, su bile još neke od aktivnosti tokom ove burne 2020. Mnogobrojna gostovanja, na radiju Kotor, televizijama Vijesti i Budva, radiju CG u emisiji za pomorce, nisu prošla neopaženo. Naše aktivnosti objavljivane su na skoro svim društvenim mrežama, te su se korisne informacije brzo širile do zainteresovanih kolega.

 

Takođe su predstavljeni novi poboljšan izgled internet stranice, gdje su uvedeni novi filteri za pomorce, mogućnost promjene ličnih informacija samog člana, kao i mnogo korisnih informacija koje pomorcu mogu pomoći prilikom obnove certifikata (zahtjevi za obnovu, tarife kao i potrebna propratna dokumentacija).

 

Osim navedenih Unija pomoraca je uspjela realizovati i čitav niz neobjavljenih aktivnosti u proteklom periodu. Vjerujemo da je i to razlog povećanja članstva na preko 400 članova što nas svrstava u jednu od najbrojnijih ako ne i najbrojniju NVO u zemlji i regionu. Drago nam je da je ovaj broj u stalnom porastu, da je dosta kolega uvidjelo da se Unija istinski vodi po načelima iz vizije, misije odnosno cilja koje smo zacrtali prilikom osnivanja.

 

Važno je napomenuti da su svi članovi Unije aktivni pomorci, kojima je ovo osnovno zanimanje, te da nema upliva politike i ličnih interesa jer svaka naša odluka prolazi kroz diskusiju kao i glasanje.  Isto tako, Unija je sastavljena od pomoraca različitih profila, a ne samo upravljačkog kadra što nam daje mogućnost sagledavanja problema iz različitih perspektiva i donošenja optimalnih rješenja.

 

Novi zadaci, novi ciljevi kao i mnogo aktivnosti vezanih za pomorce nas čekaju u novoj godini, počev od smanjenja visine članarina, aktiviranja i animiranja članstva iz drugih krajeva Crne Gore (izuzev Boke iz koje je trenutno dominantno članstvo), izrada elektronskih članskih kartica, sporazumi sa susjednim državama, novih pogodnosti za članove udruženja, će biti predstavljeni početkom sljedeće godine našem članstvu kao i novom resornom Ministarstvu. Shodno tome koristimo priliku da obavjestimo članstvo da će uslijed krize izazvane pandemijom članarina za oficirski kadar od 01.01.2021. biti smanjena na 45 eura. Svi oni koji su već uplatili 60 eura na ime članarine za 2021, razlika će biti prebačena za narednu godinu.

 

Nadamo se da će 2021. biti uspješnija, opuštenija i bezbrižnija od ove godine na odlasku, te da ćete je drage kolege vi i vaše porodice provesti u zdravlju i veselju.

Na kraju bi poželjeli pomorcima da se uključe u rad naše organizacije, da ne žive u blaženom neznanju o permanentnoj borbi koja se vodi od strane ‘aktivnijih kolega’ kako bi ostatak naših kolega bez problema obavljao svoj posao, počev od zamjene dokumentacije pa sve do priznavanja iste u svijetu.

 

Naša snaga je naša brojnost i kao što ste mogli vidjeti u prethodnom izlaganju više se uradilo u posljednjem periodu tj godini nego što se o pomorcima brinulo unazad nekoliko decenija. Svaki mali pomak u ovom netransparentnom administartivnom sistemu je izuzetno značajan, te ne možemo očekivati da državna administracija razumije naše probleme ako probleme ne predstavimo i ne dignemo glas.

 

Za sve informacije, osjećajte se slobodnim kontaktirati nas.

 

Mirno more i naljepše želje u 2021. godini,

UO Unija pomoraca Crne Gore.